Meso drobnice priložnost in izziv - Ugotovitev stanja drobnice na območju LAS


Projekt je usmerjen v ozavščanje širše javnosti o uporabnosti mesa drobnice in v povezovanje društev, ki delujejo v okviru reje drobnice. V okviru projekta bomo predstavili različne načine priprave mesa drobnice gostincem in kmetovalcem. S projektom želimo drobnico približati širšemu krogu uporabnikom.


Projekt bo povezoval društva rejcev drobnice, ki delujejo na območju LAS. Z izvedbo prikazov za gostince in kmetovalce bodo udeleženci pridobili znanja kako kakovostno in pravilno pripraviti meso drobnice, od klanja do končnega izdelka. Sam projekt neposredno vpliva tudi na ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja.
Aktivnosti projekta


• uporaba mesa drobnice v gospodinjstvih na območju LAS – anketiranje gospodinjstev, (namen je pridobiti splošne podatke o navajenosti masa drobnice),
• statistični podatki o rejcih drobnice,
• informativne in motivacijske aktivnosti,
• izvedba degustacije mesa drobnice na štirih javnih prireditvah po območju LAS – prikaz različnih možnosti uporabe mesa drobnice,
• izdelava knjižice z recepti iz jedi drobnice,
• kuharski prikaz – priprava mesa drobnice,
• prikaz klanja in razseka mesa drobnice.

Osnovni podatki o projektu


Ime projekta: Ugotovite stanja drobnice na območju LAS
Nosilec: Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja
Partnerji: Društvo rejcev drobnice Idrija-Cerkno, Društvo rejcev drobnice bovške, Občina Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Kanal in Idrija
Celotna vrednost projekta: 15.540,40 €
Sredstva LEADER: 11.207,47 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–december 2009
Projektni vodja: Milan Kalčič, gsm: 041/315-272

Jedi iz mesa drobnice.pdf

Povezovnje društev rej drobnice na območju LAS.pdf


Učinki projekta:


1. Sklop

Priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS:
- izdelana skupna baza podatkov o društvih rejcev drobnice na območju LAS,
- izdelana baza podatkov o rejcih drobnice na območju LAS,
- opravljena anketa in predstavitev rezultatov.

2. Sklop

Informativne in motivacijske aktivnosti:
- informiranje javnosti o mesu drobnice preko medijev in javnih predstavitev.
Pokušine mesa drobnice na javnih prireditvah:
- Izvedli smo 5 javnih predstavitev jedi iz mesa drobnice na večjih prireditvah na območju LAS, v Bovcu, Kobaridu, Tolminu, Cerknem in Idriji;
- Poleg predstavitev in degustacij smo opravljali tudi anketiranje o uporabi mesa drobnice v gospodinjstvih na območju LAS;
- Za pokušino jedi smo pripravljali pečeno jagnječje meso, golaž, pečeno na žaru, suhomesne izdelke oz. salame;
- Odziv obiskovalcev na stojnicah je bil pozitiven; v povprečju smo na vsaki predstavitvi anketirali cca. 35 oseb. Jedi pa je poizkusilo cca. 100 ljudi na vsaki stojnici.
Izdelava knjižice receptov Priprava jedi iz jagnjetine:
- Knjižica receptov je nastala na podlagi izbora receptov, ki smo jih pripravili na delavnicah v okviru tega projekta. Nekaj gradiva pa smo imeli že iz prejšnjih let, ko smo organizirali podobne delavnice;
- Knjižica obsega 40 strani, vsebinsko je razdeljena na tri sklope: predstavitev kosov mesa, osnovna predpriprava mesa in recepti, ki so prirejeni za 4 osebe.
Kuharski prikazi in pokušina pripravljenih jedi:
- V okviru kuharskih prikazov smo izvedli dve delavnici (Most na Soči in Cerkno), katerima je sledila tudi pokušina jedi. Skupaj se je udeležilo 77 udeležencev;
- Delavnic so se po večini udeležili gostinski ponudniki z območja LAS, na pokušine pa smo povabili partnerje v projektu, gostince in predstavnike in člane vseh društev rejcev drobnice na območju LAS;
- Pred pokušino smo predstavili projekt in izvedli koordinacijski sestanek z vsemi društvi, kjer smo se dogovorili o skupnih aktivnostih, ki jih bodo v prihodnje izvajala društva.
Prikaz klanja in razseka drobnice:
- Na delavnici na Mostu na Soči smo izvedli prikaz klanja in prikaz razseka drobnice, ki je prilagojen nadaljnji gostinski obdelavi;
- Udeležili so se je rejci drobnice z območja LAS;
- Delavnico sta vodila izkušeni mesar Zoran Teodorovič in kuharski mojster Robert Merzel.

3. Sklop

Promocija projekta:
Projekt, aktivnosti in rezultate smo objavljali v raznih člankih v lokalnih časopisih, na lokalnih radijskih postajah, na televiziji in na spletu.

Prispevek v naravi:

Prispevek v naravi so uveljavljali člani Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja za naslednje aktivnosti:
- za pripravo surovin na javnih predstavitvah,
- za pripravo jedi in predstavitve jedi in projekta na javnih predstavitvah,
- za sodelovanje in usklajevanje pri koordinaciji aktivnosti, vezanih na projekt,
- sodelovanje pri pripravi dokumenta Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS,
- pri pripravi knjižice receptov jedi iz mesa drobnice.

Partnerji v projektu:

1. Društvo rejcev drobnice Idrija - Cerkno – sodelovanje pri pripravi dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS,
2. Društvo rejcev drobnice Bovške – sodelovanje pri pripravi dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS,
3. Občina Bovec – sofinanciranje aktivnosti v projektu (javna predstavitev v Bovcu – meso, oblikovanje in tisk knjižice receptov, priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS (izdelava anketnih listov in anketiranje ter vzpostavitev baze podatkov)),
4. Občina Kobarid – sofinanciranje aktivnosti v projektu (javna predstavitev v Kobaridu – meso, tisk knjižice receptov, koordinacija projekta, delo pri pripravi knjižice receptov),
5. Občina Tolmin – sofinanciranje aktivnosti v projektu (delavnica na Mostu na Soči; prikaz zakola, jagnjeta Zorana Teodoroviča in meso, oblikovanje in tisk knjižice receptov, priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS (izdelava anketnih listov in anketiranje ter vzpostavitev baze podatkov)),
6. Občina Cerkno – sofinanciranje aktivnosti v projektu (najem prostora v Hotel Cerkno za delavnico Priprava jedi in pokušina iz jagnjetine in meso, oblikovanje in tisk knjižice receptov, priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS (izdelava anketnih listov in anketiranje ter vzpostavitev baze podatkov)),
7. Občina Idrija – sofinanciranje aktivnosti v projektu (izvedba kuharskega tečaja Priprava jedi iz jagnjetine in meso, priprava receptov za knjižico Jedi iz jagnjetine, priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS (izdelava anketnih listov in anketiranje ter vzpostavitev baze podatkov)),
8. Občina Kanal ob Soči – sofinanciranje aktivnosti v projektu (delavnica kuharski tečaj na Mostu na Soči – plačilo predavatelja in mesa, delavnica prikaz klanja in razseka na Mostu na Soči – plačilo predavatelja, koordinacija projekta, priprava dokumenta Povezovanje društev rejcev drobnice na Območju LAS (vzpostavitev baze podatkov in dokumentiranje)).