Tematska pot Na svoji zemlji


Aktivnosti projekta


I. FAZA


A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Vsebinska priprava projekta
- raziskava terena in zbiranje gradiva za ureditev poti,
- priprava in pisanje besedil, tekstov (table in zgibanka),
- izdelava fonogramov iz filma (20 kos),
- strokovna pomoč pri pripravi vsebin (pisanje tekstov)
- lektoriranje besedila (table in zgibanka),
- prevajanje besedila v angleški jezik,
- oblikovanje celostne podobe TpNSZ,
- tisk zgibank (slo. in ang.) in delovnih listov (7000 kos),
- izdelava žigov z logotipom tematske poti (20 kos),
- priprava, čiščenje in urejanje poti,
- izdelava tabel in smerokazov (8 kos tabel + 16 kos drogov; 20 kos smerokazov + 20 kos drogov)
- izdelava klopi (5 kos),
- postavitev tabel in smerokazov ter klopi,
- priprava razpisa za kratke filme Na svoji zemlji danes.

C: Avdiovizualna podpora na fiksnih terminalih in spletni strani
- 2 terminala (2 kompleta računalnika, 2 dotikalna ekrana, zvočniki, dodatna plazma),
- priprava gradiva in programiranje (umestitev besedila v avdiovizualno podporo),
- izdelava in postavitev spletne strani,
- zakup domene in vzdrževanje spletne strani (za obdobje trajanja projekta),
- organizacija in izvedba ter priprava in izvedba delavnice za dodatno izobraževanje lokalnih vodnikov za vodenje po tematski poti.

D: Promocija Tematske poti NSZ
- stiki z javnostjo – obveščanje medijev (oglaševanje na radijih, lokalna tv, časopisi), predstavitev projekta pri partnerskih ustanovah na Grahovem ob Bači, v Tolminu, Podbrdu, Idriji, Cerknem, predstavitev tematske poti NSZ na območju Triglavskega narodnega parka v Trentarskem muzeju v Trenti, v Bohinju in v Planinskem muzeju v Mojstrani,
- organizacija 1 tiskovne konference v Tolminu,
- priprava 2 člankov za medije,
- tisk razglednic (3.000 kos),
- tisk plakatov (500 kos),
- izdelava DVD-jev (50 kos),
- izdelava transparentov (4 kos),
- postavitev transparentov.


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Dodana vrednost tematske poti
- soorganizacija posveta in promocija o filmu Na svoji zemlji in Francetu Štiglicu in promocija strokovnih vsebin in celotnega projekta Tematske poti NSZ,
- komisijsko ocenjevanje prispelih filmov na razpis za kratke filme Na svoji zemlji danes,
- organizacija proslave ob 65-letnici filma NSZ,
- ureditev in priprava prizorišča, kjer bo potekala proslava,
- kulturni program (ženski pevski zbor Kombinat),
- pogostitev na proslavi ob 65-letnici filma NSZ,
- dopolnitev in nadgradnja spletne strani,
- priprava tematske poti za namen proslave (čiščenje, urejanje okolice …),
- snemanje posveta in proslave.

C: Promocija in obveščanje javnosti
- objava članka v mediju.

D: Organizacija in izvedba delavnic
izvedba treh strokovnih delavnic (otroke, šolarje in organizirane skupine).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Tematska pot Na svoji zemlji
Nosilec: Občina Tolmin
Partner: Društvo baška dediščina, KS Grahovo ob Bači, Planinsko društvo Podbrdo, Tolminski muzej
Celotna vrednost projekta: 47.745,92 €
Sredstva LEADER: do 37.713,74 €
Projektni vodja: Alenka Zgaga, tel. št.: 041-601-248, e-pošta: #EM#616d676d6f64287d6f686d6a4c6a636e797d3c707b78#EM#