Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- izvedba lokalne promocije v medijih.

C: Zakonodajni okviri in omejitveni dejavniki
- pregled zakonodaje in povzetek izhodišč za pripravo programa za izvajanje dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca in območjih Natura 2000 v idrijski občini.

D: Priprava programskega dela za izvajanje dejavnosti
- priprava programa dejavnosti za izvedbo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za leto 2012,
- uskladitev programa z Zavodom za varstvo narave. V pripravo se vključuje tudi zainteresirana društva, domačine, lokalne ponudnike …,
- vzpostavitev delovne skupine za pripravo izhodišč za zasnovo »Gorskega centra za turizem in rekreacijo« ter priprava izhodišč.

E: Izvedba programskega dela za izvajanje dejavnosti
- izvedba delavnice z domačini (Idrijska Bela, po potrebi tudi druga naselja) s predstavitvijo programa za leto 2012 ter iskanjem možnosti za vključitev domačinov v izvajanje programa,
- izvedba programa v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za leto 2012,
- evalvacija programa.

F: Infrastrukturna in promocijska podpora izvajanja dejavnosti
- ustrezna označitev tekaških prog Tekaško smučarskega centra (TSC) Vojsko (znaki na tekaških progah),
- predstavitvena označitev prog v TSC Vojsko (označitvena tabla, zloženka z označenimi tekaškimi potmi),
- nakup podporne opreme za pripravo in popravilo tekaških smuči. (Lokacija opreme TSC Vojsko),
- nakup 4 koles z opremo, namenjenih izposoji za turistične namene (Lokacija opreme Idrijska Bela, Lajšt),
- priprava in izdelava drugih promocijskih materialov za udeležence aktivnosti,
- izvedba brezplačnih predstavitvenih tečajev teka na smučeh za otroke, mladino in odrasle.


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- izvedba lokalne promocije v medijih.

C: Priprava programskega dela za izvajanje dejavnosti
- priprava programa dejavnosti za izvedbo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za leto 2013,
- uskladitev programa z Zavodom za varstvo narave. V pripravo se vključuje tudi zainteresirana društva, domačine, lokalne ponudnike …

D: Izvedba programskega dela za izvajanje dejavnosti
- izvedba delavnice z domačini (Idrijska Bela, po potrebi tudi druga naselja) s predstavitvijo programa za leto 2013 ter iskanjem možnosti za vključitev domačinov v izvajanje programa,
- izvedba programa v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za leto 2013,
- evalvacija programa izvajanja, predstavitev evalvacije in uskladitev pripomb z Zavodom za varstvo narave),
- na osnovi predhodnih dveh programov, evalvacije ter uskladitev z Zavodom za varstvo narave, se pripravi Program priporočenega izvajanja dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za različne ciljne skupine – za nadaljnje izvajanje po zaključku projekta. V programu se zabeleži tudi potencialne izvajalce programa,
- izvedba 6 (3x2) delavnic z domačini (Vojsko, Čekovnik, Idrijska Bela), društvi in institucijami na obravnavanem območju, vezane na izhodišča zasnove »Gorskega centra za turizem in rekreacijo«. Cilj delavnic je ugotoviti podjetniški in izvedbeni potencial izvajanja vključenih dejavnosti ter organizacijske možnosti za upravljanje »Gorskega centra za turizem in rekreacijo«,
- priprava zasnove »Gorskega centra za turizem in rekreacijo« (delovna skupina), ki vključuje nosilca dejavnosti ter opredeljuje sistem upravljanja, vrste vključenih dejavnosti, lokacije izvajanja dejavnosti ter nosilce izvajanja posameznih dejavnosti.

E: Infrastrukturna in promocijska podpora izvajanja dejavnosti
- priprava in izdelava predstavitvenih materialov turistično-rekreacijskih dejavnosti v varovanih in zavarovanih območjih v Občini Idrija – izdelava brošure (3.000 kos).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Narava in turistično – rekreacijske dejavnosti
Nosilec: Občina Idrija
Partner: TRGOS KAVA BAR 3 X 3 IRENA MIHELJ S.P., Tekaško smučarski klub Idrija,
Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Turistično društvo Idrija
Celotna vrednost projekta: 62.903,42 €
Sredstva LEADER: do 49.949,17 €
Projektni vodja: Karmen Makuc, tel. št.: 05/37-34-514, e-pošta: #EM#6f63616a6a64286e6c7b63616d4d676b627878723a667f#EM#