Od zadruge do socialnega podjetja


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A. Koordinacija in vodenje projekta

B. Nakup IKT opreme za delo na projektu (diktafon, digitalna kamera in fotoaparat v enem, prenosni računalnik z zaslonom in večfunkcijska naprava – kopirni stroj, tiskalnik, skener in telefaks)

C. Promocija in obveščanje javnosti
- priprava tekstovnega, grafičnega in video materiala za elektronske in tiskane medije,
- oblikovanje tekstovnega, grafičnega in video materiala za elektronske in tiskane medije,
- priprava spletnega mesta in e-učilnice.

D. Raziskava zadružništva kot dobre prakse ekonomsko-socialnega življenja na podeželju v preteklosti
- izdelava raziskave.

E. Izobraževanje projektnega osebja na področju socialnega podjetništva
- izvedba samo-izobraževanja podjetnega osebja s področja socialnega podjetništva,
- izbor gradiv, izdelava zbirke – vodič, analiza virov,
- oblikovanje novega delovnega mesta »socialni podjetnik«.

F. Razvoj novega programa izobraževanja in usposabljanja »socialno podjetništvo na podeželju«
- razvoj novega programa izobraževanj,
- tiskanje gradiva (500 kos),
- izvedba predstavitve »Road Show I« na družbenih dogodkih na območju LAS,
- izvedba motivacijskega programa za ciljne skupine.

G. Organizacija in izvedba posveta "socialno podjetništvo na podeželju"
- Pogostitev udeležencev z bio izdelki podeželja.


II. FAZA

A. Koordinacija in vodenje projekta

B. Promocija in obveščanje javnosti
- nadgradnja spletnega mesta in e-učilnice,
- izvedba predstavitve »Road Show I« na družbenih dogodkih na območju LAS.

C. Nova klasična in e-gradiva: scenarij (učni načrt), izdelava, oblikovanje in tisk
- priprava klasičnega in e-gradiva za učno podjetje in druge zainteresirane javnosti.

D. Izvedba in evalvacija učnega socialnega podjetja
- priprava pilotne izvedbe novega programa socialno podjetništvo na podeželju – simulacija s praktičnim delom v učnem podjetju,
- izvedba pilotne izvedbe novega programa socialno podjetništvo na podeželju – simulacija s praktičnim delom v učnem podjetju,
- evalvacija pilotne izvedbe novega programa socialno podjetništvo na podeželju kot simulacije v učnem podjetju.

E. Priprava podlag za registracijo socialnega podjetja
- priprava in izvedba ankete »iskanje so-ustanoviteljev novega socialnega podjetja«,
- priprava in izvedba brainstorming delavnice – dejavnost socialnega podjetja,
- priprava predpisane dokumentacije za registracijo socialnega podjetja.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Od zadruge do socialnega podjetja
Nosilec: Projektno in poslovno svetovanje, BRAJLIH Lilijana s.p. Podružnica PROJEKTI
Partner: INTER-ES d.o.o., POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja
Celotna vrednost projekta: 38.333,87 €
Sredstva LEADER: do 31.565,80 €
Projektni vodja: Lilijana Brajlih, tel. št.: 041-996-414 ali 05/30-29-167, e-pošta: #EM#42736369686c6e4b616563616d636f216361527479747f7b367a7576#EM#