Pilotni programa UŽU za starejše odrasle


Posoški razvojni center je v drugi polovici leta 2007 v sodelovanju z Andragoškim centrom RS in Društvom upokojencev Tolmin izvedel 120-urni brezplačni pilotni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost za starejše odrasle. Skupina sedemnajstih udeležencev je z veliko angažiranosti in samostojnosti pripravila in tudi izvedla različne vsebine, ki prispevajo k zviševanju kakovosti življenja odraslih. Poleg informacijsko-komunikacijske tehnologije so bile v program vključene tudi vsebine medosebnih in medgeneracijskih odnosov, dejavnega sožitja z drugimi generacijami, temelji uspešne komunikacije in reševanja konfliktov. Dotaknili smo se tudi področja zdravega načina življenja, zdravstvenih pravic in socialnega varstva, nekaj srečanj pa smo namenili spoznavanju naravnih in kulturnih znamenitosti ter razvijanju ročnih spretnosti. V okviru programa so se udeleženci udeležili tudi sedmega festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Tri mesece in pol trajajoč program smo zaključili sredi decembra 2007 s strokovno ekskurzijo, ki so jo v celoti pripravili, načrtovali, organizirali in uspešno izpeljali udeleženci sami.

Program se je pokazal kot zelo smiseln in potreben, prispeval je k večji vključenosti starejših odraslih v aktivno življenje, k širitvi njihovega znanja in potrditvi, da so kot zakladnica modrosti zelo dragoceni za vse nas.