Podeželje ima več


Aktivnosti projekta


A: Nadgradnja aktivnosti »Info točk« o lokalnih produktih na celotnem območju LAS za razvoj
- vzpostavitev projektne skupine, ki bo sodelovala pri pripravi usposabljanja in srečanja z izmenjavo izkušenj za informatorje v »info točkah« za ponudnike, priprava programa in vsebine usposabljanja,
- izvedba usposabljanja in srečanja za informatorje v »info točkah« za ponudnike,
- vzpostavitev projektne skupine, ki bo sodelovala pri pripravi usposabljanja in srečanja z izmenjavo izkušenj za informatorje v »info točkah« za potrošnike, priprava programa in vsebine usposabljanja,
- izvedba usposabljanja in srečanja za informatorje v »info točkah« za potrošnike.

B: Promocijski del pri neposredni prodaji za lokalne produkte iz idrijsko – cerkljanskega
- priprava plana promocije v lokalnih medijih (radio, ABC bilten, časopis Ukopditi),
- izvedba promocije po planu,
- dodelava grafične podobe Grape novic iz tržnice ter mesečna priprava novic, vezanih na izvajanje dejavnosti v pokriti tržnici v Idriji in širše na podeželju (zbiranje informacij, vključevanje v novice, oblikovanje, tisk in distribucija Grape novic iz tržnice),
- priprava in izvedba promocijske jesenske prireditve Kmečka tržnica v Idriji,
- priprava in izvedba koncepta »potujoče Kmečke tržnice« (kdo se vključuje, pod kakšnimi pogoji, potencialne lokacije kjer se predstavi »potujoča Kmečka tržnica« , prepoznavnost - enotni izgled vključenih ponudnikov, uporaba predstavitvenih materialov). Vključitev informacij o ponudbi »potujoče Kmečke tržnice« v Grape novice iz tržnice ter lokalni časopis Ukopditi oziroma, objava teh informacij v pokriti tržnici v Idriji.

C: Infrastrukturna podpora trženju in promociji lokalno tipičnih produktov
- nakup 2 kom zložljivih stojnic z osnovno opremo za Občino Kanal ob Soči,
- nakup 2 kom zložljivih stojnic z dodatno opremo za Občino Kanal ob Soči,
- nakup 5 kom hišic - kioskov za Občino Cerkno.

D: Razvoj ekološkega kmetijstva na Idrijsko-Cerkljanskem
- izvedba dveh strokovnih srečanj za ekološke kmetije in potencialne ekološke kmetije,
- izvedeno eno strokovno predavanje (strokovni in finančni vidik pri trženju ekoloških proizvodov),
- priprava in izvedba predstavitve ekoloških kmetij na prireditvi v Cerknem,
- promocija ekološkega kmetovanja (predstavitev ekološkega kmetovanja v oddaji na lokalnem radiu, priprava, izdelava in pošiljanje tematske številke časopisa Umnemu kmetovalcu).

E: Raziskava izhodišč (izvedba ankete) za možnost utemeljitve novega lokalnega produkta - »cerkljanski kis« splošni stroški
Aktivnost bo izvedlo Sadjarsko društvo Cerkno Idrija v okviru prispevka v naravi
- priprava ankete o cerkljanskem kisu,
- izvedba anketiranja,
- priprava povzetka izsledkov izvedenega anketiranja.

F: Prenos dobre prakse za vzpostavitev Kmečke tržnice na območju občine Kanal ob Soči
- priprava in izvedba ene motivacijske in dveh strokovnih delavnic, vezane na prodajo lokalnih produktov.

G: Koordinacija in vodenje projekta
- izvedba uvodnega sestanka partnerjev ob začetku izvajanja projekta,
- sprotno spremljanje projekta, koordinacija in vodenje aktivnosti,
- priprava poročil za poročanje o projektu.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Podeželje ima več
Nosilec: Občina Cerkno
Partner: Občina Idrija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Sadjarsko društvo Cerkno Idrija
Celotna vrednost projekta: 66.119,20 €
Sredstva LEADER: do 48.177,99 €
Projektni vodja: Vanja Mavri Zajc, tel. št.: 05/37-43-648, e-pošta: #EM#6f63616a6a6446646d7b616563237d66#EM#