Podeželski elektronski vodič


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Vodenje in koordinacija projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- pripravljen 1 prispevek za objavo v lokalnih oz. občinskih medijih,
- izvedena udeležba na sestankih turističnih društev na območju vsake sodelujoče občine,
- Izvedena udeležba na sestankih turističnih društev na območju vsake sodelujoče občine.

C: Zagotovitev IKT in telekomunikacijske opreme za vodenje obiskovalcev po prostoru ter predstavitev znamenitosti
- poiskali in evalvirali tehnološke rešitve, ki bodo po eni strani omogočali elektronsko vodenje obiskovalcev po prostoru (navigacija),
- nabaviti ustrezno elektronsko opreme, ki bo omogočala zajemanje topografskih podatkov v prostoru in njihovo shranjevanje v elektronske karte, vodenje obiskovalcev ter slikovni in zvočni prikaz vsebin naravnih in kulturnih znamenitosti,
- nakup mobilnih telefonov za vsako občino (6 kom),
- nakup prenosnega računalnika (1 kom),
- nakup stacionarnega računalnika s programsko opremo (1 kom),
- razvoj sistema za vodenje obiskovalcev po prostoru in predstavitev turističnih znamenitosti na podeželju, razvite bodo programske rešitve (moduli), ki bodo omogočali celovito delovanje celotnega sistema – vodenje obiskovalcev po prostoru ter uporabniku prijazno predstavitev znamenitosti.

D: Zajemanje in priprava topografskih podatkov o poteh
- usposobiti izvajalce za zajemanje topografskih podatkov na poteh,
- usposobiti 2 izvajalca na občino, skupno 12,
- izvajalcem nudili svetovanje pri zajemanju topografskih podatkov (60 svetovalnih ur),
- izvedeni 2 delavnici za usposabljanje izvajalcev za zajemanje topografskih podatkov,
- za vsako občino bosta pripravljeni po 2 elektronski karti s topografskimi podatki o poteh.


II. FAZA

A: Vodenje in koordinacija projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- pripravljena 2 prispevka za objavo v lokalnih oz. občinskih medijih,
- projekt bomo predstavili na spletnih straneh partnerjev,
- oblikovati in natisniti zgibanko (1.000 kom),
- organizirati en zaključni dogodek za predstavitev rezultatov projekta.

C: Splošni stroški
- izdelave strategije za uvajanje sistema izposoje mobilnih telefonov za vodenje obiskovalcev.

D: Priprava vsebin pomembnih turističnih točk ob poteh
- zbirati vsebino o pomembnih turističnih točkah ob poteh,
- priprava in oblikovanje vsebin,
- pripravljena vsebina za 48 točk naravnih ali kulturnih znamenitosti,
- prevod vsebine za 48 točk naravnih in kulturnih znamenitosti v tri tuje jezike (angleščino, italijanščino in nemščino) ter vnesene v elektronske topografske karte.

E: Usposabljanje inštruktorjev za svetovanje drugim izvajalcem
- pripraviti navodila za uporabo pripravljene metodologije,
- način uporabe prenosnih telefonov za obiskovalce,
- izvesti 2 delavnici za usposabljanje inštruktorjev za svetovanje drugim izvajalcem.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Podeželski elektronski vodič
Nosilec: Ustanova fundacija BIT planota
Partner: Lokalna turistična organizacija Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Mestna Občina Nova Gorica, Zavod Gostinstvo in turizem na Planoti
Celotna vrednost projekta: 66.851,00 €
Sredstva LEADER: do 49.904,94 €
Projektni vodja: Darijan Krpan, tel. št.: 05/30-74-040, e-pošta: #EM#696f646c44756a6666667e6a227e67#EM#