Podpora prireditvam NVO na območju LAS


Vsebina projekta

Namen projekta je promovirati delovanje NVO in jih usmerjati, da se povezujejo, usklajujejo termine prireditev in jim seveda pomagamo, da lahko izvedejo tudi manjše prireditve, s katerimi bodo lažje pridobili tudi nove člane, ki bodo videli smisel sodelovanja pri skupnih aktivnostih. Seveda smo se odločili, da podpremo prireditve, ki oživljajo stare običaje, oživljajo kulturno in naravno dediščino in na osnovi tega vzpodbudijo nastanek večjih etnoloških prireditev, ki bi pri izvedbi združevale več partnerjev in tako tu lažje dosegli pogoje za prijavljanje tudi na večjih razpisih. To pa je tudi eden od načinov, da se pri posameznih NVO naučijo projektno razmišljati in seveda tako tudi izvajati projekte po pravilih, ki so pri tovrstnih razpisih običajni. Vzporedno pa nameravamo izdati posebno brošuro, v kateri bodo predstavljene dejavnosti različnih NVO, ki jih bomo tudi razporedili po področjih delovanja. Brošura bo oblikovana tako, da jo bo mogoče tudi po zaključku tega projekta dopolnjevati z dejavnostmi drugih NVO. Tako bo nastal pregled delovanja različnih NVO, ki bo uporaben za promocijo, pa tudi za lažjo prepoznavnost posameznih NVO in s tem tudi lažje izbiranje partnerjev za nove projekte.

Rezultati projekta

1. Vodenje in koordinacija projekta
Organizirane so bile delavnice in sicer:
- Kobarid, 18. 2. 2010, delavnica za morebitne prijavitelje, predstavitev razpisa, delavnice se je udeležilo 6 udeležencev;
- Grgar, 19. 2. 2010, delavnica za morebitne prijavitelje, predstavitev razpisa, delavnice se je udeležilo 6 udeležencev;
- Idrija, 22. 2. 2010, delavnica za morebitne prijavitelje, predstavitev razpisa, delavnice se je udeležilo 4 udeležencev;
- Tolmin, 2. 3. 2010, delavnica za morebitne prijavitelje, predstavitev razpisa, delavnice se je udeležilo 10 udeležencev;
- Tolmin, 6. 5. 2010, delavnica za prijavitelje prireditev - Predstavitev navodil »Podpora prireditvam NVO na območju LAS - LIN 2010«, delavnice se je udeležilo 13 udeležencev;
- Tolmin, 7. 10. 2010, organizirali delavnico za pomoč društvom pri pripravi poročil, delavnice se je udeležilo 9 udeležencev.

2. Priprava in izvedba razpisa za organizacijo etnoloških prireditev, ki jih izvajajo NVO.
Namen projekta je bil, da bi društvom, ki izvajajo prireditve v svojem kraju, omogočili sodelovanje v projektu. V mesecu februarju 2010 so izvedli Javni razpis za razdelitev sredstev za »Podporo prireditvam NVO na območju LAS«. Na razpis se je prijavilo 34 društev, od katerih jih je bilo izbranih 19. Prijave, ki so prispele na javni razpis, so ocenili zunanji ocenjevalci po vnaprej določenih kriterijih.

3. Nabava računalnika, kot orodje za podporo vodenju projekta.

4. Koledar prireditev NVO na območju LAS, v katerem so navedene prireditve posameznih društev in drugih NVO. Na ta način so na enem mestu zbrane pomembnejše prireditve NVO, kar omogoča boljši pregled nad prireditvami ter lažje informiranje javnosti. Prireditve so urejene glede na termine, v katerih se izvajajo ter glede na občine, v kateri imajo posamezna društva sedež. Koledar prireditev je izdelan kot brošura v elektronski obliki, ki je objavljena na spletni strani Ustanove fundacije BiT Planota http://www.nvoplanota.si/index.php?option=com_content&task=view&id=988&Itemid=586

5. Brošura nevladnih organizacij z območja LAS, v brošuri so se predstavile NVO, ki so sodelovale v projektu kot tudi druge nevladne organizacije. Skupno se je tako na enem mestu predstavilo 50 NVO. Predstavitev obsega glavne dejavnosti posamezne NVO, prireditve, ki jih izvaja ter kontaktne osebe. Tako lahko dobi posameznik ali NVO, ki išče informacije o drugih NVO, na enem mestu podatke o kontaktnih osebah ter glavnih dejavnostih NVO. Predvidevamo, da bo to v bodoče olajšalo sodelovanje med NVO na območju.

6. Promocija projekta:
Javnosti smo o projektu kot celoti informirali na naslednje načine:
- predstavitev projekta na sejmu Turizem in prosti čas, dne 21. - 24. 1. 2010;
- predstavitev Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za prireditve, ki pospešujejo povezovanje in sodelovanje med prebivalci na območju LAS na radiu Alpski val, 9. 2. 2010;
- objavljen Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve, ki pospešujejo povezovanje in sodelovanje med prebivalci na območju LAS v glasilu EPIcenter, letnik XI, št. 2-3, 2010;
- objava informacij o projektu ter objava Javnega razpisa na spletni strani www.prc.si in www.planota.si;
- organizirana je bila tiskovna konferenca, kjer so bili predstavljeni ključni rezultati projekta, dne 24. 11. 2010;
- rezultati projekta so bili predstavljeni na TV Primorka, dne 6. 12. 2010.

7. Sofinanciranje 18 prireditev, ena odpadla

V Občini Bovec so se sofinancirale naslednje prireditve:
1. 6. Buški dan, 2.-3. 7. 2010 - nosilec prireditve: Turistično društvo Bovec;
2. Trentarski sejem, 24. 7. 2010 - nosilec prireditve: Turistično društvo Soča Trenta;

V Občini Kobarid so se sofinancirale naslednje prireditve:

3. Festival pohodništva dolina Soče 2010, 17. 9. - 3. 10. 2010 – nosilec prireditve: Turistično društvo Kobarid;
4. Legenda-fest, 2. 10. 2010 – nosilec prireditve: Kulturno društvo Stol;

V Občini Idrija so se sofinancirale naslednje prireditve:

5. Rokodelstvo, lovstvo in domače jedi na planoti, 26.-27. 6. 2010 - nosilec prireditve: Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko;
6. Praznik Kanomlje, 16.-17. 7. 2010 - nosilec prireditve: TKD Kanomlja;

V Mestni občini Nova Gorica so se sofinancirale naslednje prireditve:

7. Škafarstvo na Lokvah - predstavitev lika škafarja in voden ogled škafarske zbirke, 8., 15., 22. in 29. 8. 2010 - nosilec prireditve: Športno, turistično in kulturno društvo LO-KO;
8. Etnološke poletne delavnice, v juniju in avgustu 2010 - nosilec prireditve: Turistično društvo Lokve;
9. Lipa in njena uporaba v preteklosti, 18. do 20. 6. 2010 - nosilec prireditve: Zavod GOST NA PLANOTI;
10. Kuhinja naših babic - nosilec prireditve: Društvo žena in deklet Trnovo pri Gorici. Aktivnosti niso bile izvedene sprememba potrjena z odločbo št. 33151-11/2008/153;

V Občini Kanal ob Soči so se sofinancirale naslednje prireditve:
11. Kulturni dnevi pod Globočanom, 30. 5. 2010 - nosilec prireditve: Turistično rekreacijsko društvo Globočak;
12. SOČA SOOČA, 19. 6. 2010 - nosilec prireditve: Prosvetno društvo Soča Kanal;
13. 7. Mednarodno srečanje pihalnih orkestrov, 18. 9. 2010 - nosilec prireditve: Kulturno društvo SVOBODA Deskle;

V Občini Tolmin so se sofinancirale naslednje prireditve:
14. AJNS - "Srce je želelo, a ne bi smelo", 22. 5. 2010 - nosilec prireditve: Folklorno društvo Ivan Laharnar - Planota Šentviška Gora;
15. Dan odprtih vrat na objektih tehniške dediščine v gornjem delu baške grape, 3. 7. 2010 – nosilec prireditve: Društvo baška dediščina;
16. Sejem domače obrti, starin in ljudskih običajev, 3. 10. 2010 – nosilec prireditve: Turistična zveza Gornjega Posočja;

V Občini Cerkno so se sofinancirale naslednje prireditve:
17. FESTIVAL ALA, 4. 6. do 28. 8. 2010 - nosilec prireditve: Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno;
18. 3. TABOR KARAJŽEWC, 28. do 30. 5. 2010 - nosilec prireditve: Cerkljanski mladinski alternativni klub – C.M.A.K.;
19. ANIN SEJEM 2010, 25. 7. 2010 - nosilec prireditve: Rokodelsko društvo DRIKLC.

Partnerji v projektu:
1. Občina Bovec – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
2. Turistično društvo Soča Trenta - organizacija in izvajanje prireditve,
3. Turistično društvo Bovec - organizacija in izvajanje prireditve,
4. Občina Kobarid – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
5. Kulturno društvo Stol Breginj - organizacija in izvajanje prireditve,
6. Turistično društvo Kobarid - organizacija in izvajanje prireditve,
7. Občina Tolmin – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
8. Turistična zveza Gornjega Posočja - organizacija in izvajanje prireditve,
9. Folklorno društvo Ivan Laharnar - planota Šentviška Gora - organizacija in izvajanje prireditve,
10. Društvo baška dediščina - organizacija in izvajanje prireditve,
11. Občina Kanal ob Soči sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
12. Prosvetno društvo Soča Kanal - organizacija in izvajanje prireditve,
13. Kulturno društvo svoboda Deskle - organizacija in izvajanje prireditve,
14. Turistično rekreacijsko društvo Globočak - organizacija in izvajanje prireditve,
15. Mestna občina Nova Gorica – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
16. Društvo žena in deklet Trnovo pri Gorici – prireditev ni bila izvedena zaradi finančnih težav društva,
17. Športno, turistično in kulturno društvo LO-KO - organizacija in izvajanje prireditve,
18. Turistično društvo Lokve - organizacija in izvajanje prireditve,
19. Zavod GOST NA PLANOTI - organizacija in izvajanje prireditve,
20. Občina Cerkno – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
21. Cerkljanski mladinski alternativni klub - organizacija in izvajanje prireditve,
22. Rokodelsko društvo DRIKLC - organizacija in izvajanje prireditve,
23. Agencija LARS, zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno - organizacija in izvajanje prireditve,
24. Občina Idrija – sodelovanje pri opredelitvi vsebin prireditve,
25. Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko - organizacija in izvajanje prireditve,
26. TKD Kanomlja - organizacija in izvajanje prireditve.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Podpora preureditvam NVO na območju LAS
Nosilec: Ustanova fundacija BiT planota
Partnerji: Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 72.215,14 €
Sredstva LEADER: do 61.425,14 €
Obdobje izvajanja projekta: januar 2010–oktober 2010
Projektni vodja: Boris Kante, GSM: 041-655-789, e-pošta: #EM#626e706a772b6d66667d6f4b7f6461633e7f7767#EM#