Poslovne cone Posočja


Zgornjemu Posočju je pestrost kultur na stičišču narodov spisala bogato zgodovino. Preplet prazgodovinskih poti je to strateško pomembno območje že zdavnaj odpiral v svet. Številne dragocene najdbe in ostaline so neme priče razvitih prazgodovinskih naselbin, živahnega trgovanja z visoko razvitimi mediteranskimi kulturami, rimskih najdišč, zadnjega večjega kmečkega upora na naših tleh, pa tudi križanja številnih interesov.

Pri nas se torej podajate po pomembnih sledeh. Utirali so jih iznajdljivi, drzni, vztrajni, samosvoji in vizionarski ljudje, skozi tisočletja nemalokrat udeleženi v dogodkih, ki so krojili svet.

Poslovne cone

OBČINA TOLMIN

* Poslovna cona Poljubinj
* Postaja

OBČINA KOBARID

* Obrtna cona Kobarid

OBČINA BOVEC

* Obrtna cona Bovec

Gospodarstvo

V Posočju so razvite tradicionalne gospodarske panoge z velikim številom malih in srednjih podjetij. Proizvodnja sestavnih delov za izdelke bele tehnike, delov za avtomobilsko in elektro industrijo, različnih dodatkov za gradbeno industrijo, izdelkov iz plastičnih mas, različnih kovinskih izdelkov je tukaj najpogostejša. Delež storitvenih dejavnosti je v primerjavi s Severno Primorsko regijo in Slovenijo še vedno relativno nizek, prav tako je v primerjavi s Slovenijo ter regijo nizka dodana vrednost na zaposlenega.


Lega in prometne povezave

Geografska lega
Zgornje Posočje zajema porečje reke Soče nad sotesko pri Doblarju in obsega območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Leži na zgodovinskem stičišču velikih skupin narodov: Slovanov, Germanov in Romanov. Za območje je značilen razgiban relief; najnižja nadmorska višina, 116 metrov, je pri Mostu na Soči, najvišji je Triglav z 2.864 metri. Zgornjemu Posočju dajejo poseben pečat globoko zarezane doline Soče in njenih pritokov, ki so že v preteklosti ponujale dobre pogoje za prehodnost na sever, jug in zahod. Velik razvojni potencial območja so ohranjeno okolje in naravne danosti za različne oblike turizma.

Prometne povezave
Najpomembnejši prometnici, ki Posočje povezujeta s svetom, sta regionalna cesta Nova Gorica–Bovec, ki se z Italijo povezuje prek treh mednarodnih mejnih prehodov (Robič in Učja odpirata transportne poti prek Benečije v Furlanijo-Julijsko Krajino, Predel pa prek Kanalske doline proti avstrijski Koroški), ter državna cesta Kalce–Robič, imenovana Keltika, ki regijo povezuje z Ljubljano. Enotirna železniška proga Jesenice–Nova Gorica je pomembna transportna pot, ki s skladiščnimi prostori in terminalom na Mostu na Soči predstavlja neizkoriščen potencial, v bližnjem italijanskem sosedstvu (30–50 km) pa sta pomembni tranzitni točki z vso urejeno transportno infrastrukturo (vstopi na avtoceste, mednarodne železniške povezave) zlasti mesti Trbiž (Tarvisio) in Videm (Udine). Športno letališče v Bovcu je zanimivo predvsem s turističnega vidika.
Slovenija zaključuje avtocestni križ, nadaljnji načrti pa vključujejo vzpostavitev 4. razvojne osi, katere del bo tudi hitra cestna povezava Posočja z osrednjo Slovenijo.

Človeški viri

Posočje je regija s stopnjo brezposelnosti, ki je sicer nižja kot v Sloveniji, vendar še vedno dovolj visoka, da nezaposleni pomenijo potencial, ki bo delodajalcem na voljo. Zaposlitveni potencial so tudi študentje, ki so se pripravljeni vrniti v domače kraje, če bi dobili možnost za zaposlitev. Povprečna bruto plača na zaposlenega je precej nižja od slovenskega povprečja.

Kakovost življenja

Ne glede na to, kako pomembno je za vas uresničevanje poslovne ideje, se boste v Zgornjem Posočju s posebnim veseljem strinjali, da je življenje mnogo več kot le delo, in boste z lahkoto postali kreatorji svojega prostega časa.

Sredi razgibanega sveta, ki se iz zadnjih sredozemskih vplivov v dolini mehko izvije do vrhov alpskih vršacev, boste globoko občutili neločljivost z naravo. Doživljali jo boste ob zvokih čarobne smaragdne Soče in njenih številnih pritokov s prodišči, slapovi, soteskami, koriti, z ribolovnimi območji; ob raziskovanju biotske pestrosti Triglavskega narodnega parka; v tišini gora, do katerih se povzpnete čez visokogorske pašnike in skozi slikovita naselja. Vas mamita spokojnost jezerskega čolnarjenja ali vznemirljivost lebdenja s padali, jadranja z zmaji? Lahko pa se v enem dnevu na smučeh spustite prek visokogorskega smučišča in se s kajakom ali z raftom poženete skozi brzice ...

Bogata zgodovina, s katero se lahko seznanite ob številnih muzejskih zbirkah in spominskih obeležjih, v zgodovinskih in sakralnih objektih, je območju vdihnila neprecenljivo duhovno in kulturno dediščino. Iz mešanice sredozemsko-gorskih vplivov so se razvile svojevrstne arhitekturne značilnosti in etnološke posebnosti.

Tržnica lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prijazna šolska središča, varno okolje za vzgojo otrok, pestro kulturno dogajanje, sodobno opremljene knjižnice in bibliobus, golf igrišče, športno letališče, casino, adrenalinski park, široka ponudba za gurmanske užitke … so le še dodaten drobec v mozaiku kakovostnega življenjskega okolja, v katerem si boste v krogu svojih najbližjih lahko sproti polnili baterije za poslovne izzive.