Posoški kovinarski grozd


Posoški razvojni center (PRC) je leta 2004 na razpis PRIMe (program Phare, Slovenija/Italija 2002) prijavil Posoški kovinarski grozd (PKG) in pridobil nepovratna sredstva v višini 200.000 €, kar predstavlja 75 odstotkov celotne vrednosti projekta. PKG sestavljajo štiri podjetja iz kovinsko predelovalne dejavnosti: (Kovinoplast - Ivan Kavs s.p., Kovinski izdelki Milan Hrast s.p., Obdelava kovin - Franc Junc s.p. in Rut d.o.o., italijansko podjetje Civitech S.r.l. iz okolice Vidma ter PRC kot lokalna podporna institucija. Slednji je nudil pomoč pri pripravi in vodenju projekta ter vodil aktivnosti na področju promocije.

Dolgoletne izkušnje - dobra popotnica

Podjetja imajo dolgoletne izkušnje v kovinski dejavnosti, vendar zaradi svoje majhnosti (omejene strojne, finančne in kadrovske kapacitete) niso prepoznavna na širšem trgu. Omejene kapacitete onemogočajo prevzem proizvodnje zahtevnejših proizvodov v velikih količinah. Zaradi pojavljanja na istem trgu pa je občasno prihajalo tudi do medsebojnega nižanja cen v borbi za isti posel.

Kaj so si PKG-evci zadali?

Cilj projekta je bil ustvariti pogojev za uspešno in kakovostno skupno proizvodnjo zahtevnejših ter kompleksnejših polproizvodov z višjo dodano vrednostjo in pridobitev novih, tako domačih kot tujih kupcev. Izboljšali so kakovost poslovanja (ISO 14001, notranja kontrola kakovosti, sistem načrtovanja proizvodnje), organizirali skupno nabavo surovin in izvedli marketinške aktivnosti za pridobitev novih kupcev. S skupnim nastopom na trgu, združevanjem znanja in strojnih zmogljivosti so podjetja sposobna zagotavljati proizvodnjo različnih zahtevnih ter kompleksnih proizvodov.

Kako naprej?

Projekt se je sicer zaključil, vendar PKG z delom nadaljuje. Podjetniki upajo, da bodo pritegnili nove člane, saj se zavedajo, da so skupaj močnejši in bolj prepoznavni. Sodelovanje in združevanje kovinarjev v grozd pa je primer dobre prakse tudi za druga podjetja.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pososki-kg.si.