Pravljica v Bovcu - Tematske sprehajalne poti za revitalizacijo naravne dediščine


Okolica Bovca ponuja številne odmaknjene in očem skrite lepote. Da bi te poti ne bile pozabljene v naglici vsakdanjega življenja, so se prijavitelji odločili, da sanirajo in uredijo poti do slapa Virje, slapa Boke, poti v Kal-Koritnici in na Letališču Bovec; opremijo razgledne točke vseh štirih lokacij, jim dodajo informacijske in učne table, z vsebinsko vrednostjo lokalnih izročil, krajinskih značilnosti in naravne ter kulturne dediščine; vključijo naravno in kulturno dediščino v razvojne ukrepe podeželja; vzpostavijo sodelovanje med lokalno skupnostjo in turističnimi ponudniki ter ustvarijo pogoje za nove turistične izdelke in vodene oglede.

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: EN HEC oblikovanje, svetovanje, trgovina d.o.o.
Partnerji: TD Čezsoča, TD Bovec, Občina Bovec, PKG gostinstvo in turizem d.o.o.
Celotna vrednost projekta: 61.570,00 EUR
Sredstva LEADER: 45.900,00 EUR
Vodja projekta: Metka Belingar, telefon: 031-312-733, e-pošta: #EM#6d647668655a3736393e4a636379636e797d3c707b78#EM#