Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II


Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

V letu 2019 je v okviru projekta na ravni konzorcija predvidena izvedba 33 različnih programov (od tega 17 programov prestavljenih iz leta 2018):
14 računalniških programov (1 RPO, 4 ECDL in 9 RDO), 3 programi UŽU, 15 programov NIPO (med njimi 12 jezikovnih tečajev) in 2 programa priprav.

V letu 2019 v Zgornjem Posočju izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
• Začetni tečaji računalništva (RPO) – 60 ur (1 izvedba, jeseni 2019);
• Tematski računalniški tečaji (RDO) – 50 ur (3 izvedbe, januar 2019):
- Tečaj računalništva za podjetja: »Računalništvo in tehnologija« (2 izvedbi),
- Tečaj računalništva: »Povežimo pametni telefon in računalnik«;

DALJŠI PROGRAMI

• Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – 120 ur (2 izvedbi, jeseni 2019):
- Izzivi podeželja (UŽU–IP): za turistične ponudnike,
- Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja;

JEZIKOVNI TEČAJI
• 60 urni jezikovni tečaji (4 izvedbe):
- tečaji ANGLEŠČINE na različnih ravneh (A1–A2) (2 izvedbi januarja 2019 in 1 izvedba jeseni 2019),
- tečaj NEMŠČINE (A2): »Nemščina za natakarje in receptorje« (1 izvedba, januar 2019);

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI
• 60 urni tematski programi (3 izvedbe):
- Domača kozmetika in družinski proračun (januar 2019),
- Krepitev pozornosti in obvladovanje stresa: »Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu« (januar 2019),
- Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (jeseni 2019).

Aktualen urnik programov na Posoškem razvojnem centru za leto 2018/2019 je objavljen TUKAJ.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.
-----------------------------------------------------------------------------------

V okviru operacije smo na ravni konzorcija v obdobju od 17. 9. do 31. 12. 2018 začeli izvajati en jezikovni program.

Na Posoškem razvojnem centru smo začeli izvajati naslednji program:
• Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO):
- Angleščina za popolne začetnike (A1.1)

-----------------------------------------------------------------------------------


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:
• Nika Kikelj Maver: 05/38-41-514, e-pošta: #EM#6e6869622a6e6b47787b69257f64#EM#
• Jana Skočir: telefon: 05/38-41-513, e-pošta: #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM#

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Organ upravljanja: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019