Promocijsko oko Baške grape


Projekt zajema določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape, oblikovanje turistične identitete ter zgodbe tega območja, razvoj celostne grafične podobe, vzpostavitev informacijsko-promocijskega spletnega portala Baške grape, osveščanje in izobraževanje tukajšnjega prebivalstva o možnostih podeželskega podjetništva, razvoj Baške grape v okviru Strategije razvoja turizma v občini Tolmin, vzpostavitev moštva za trajnostni razvoj, ki bo delovalo z Lokalno turistično organizacijo in občino ter drugimi partnerji, razvoj novih produktov in ponudnikov, povečanje obsega dela vodnikom ter ponudnikom v občini Tolmin itd.

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: Občina Tolmin
Partnerji: Graviton Mohor Mlakar s.p., Društvo Baška dediščina, KS Grahovo ob Bači, KS Hudajužna-Obloke, KS Kneža, KS Podbrdo, KS Rut-Grant, KS Stržišče
Celotna vrednost projekta: 30.483,57 EUR
Sredstva LEADER: do 23.521,34 EUR
Vodja projekta: Aleksandra Grofelnik, telefon: 041-891-405, e-pošta: #EM#696f646c4467677463686d796d7d6f216378#EM#