Puntarski dnevi


V želji, da bi 300-letnica tolminskega punta prispevala prepoznaven dogodek, s katerim bi povečali prepoznavnost Tolmina in Tolminske, je nastal projekt, ki bo trajal od 1. januarja do 1. novembra 2013. Z njim bodo prijavitelji Tolminu kot turistični destinaciji dodali nov turistični izdelek, ki bo pripomogel k večji razpoznavnosti območja. Predvidene so delavnice za pospeševanje poslovnih priložnosti, predavanja itd. Pripravila se bo tudi celostna zasnova Puntarskih dni, ki bo omogočala, da se bodo projektne dejavnosti nadaljevale tudi po koncu projekta.

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: Občina Tolmin
Partnerji: Turistična zveza Gornjega Posočja, Zveza tolminskih mladinskih društev, Zikra, Barbara Podpečan Jesenšek s.p
Celotna vrednost projekta: 46.686,14 EUR
Sredstva LEADER: do 38.682,18 EUR
Vodja projekta: Janja Bičič, telefon: 05/38-19-530, e-pošta: #EM#6a606c69652b646e6b60694b78626262797f3c607d#EM#