Računalniška pismenost za odrasle


Komu je program namenjen?

Program je namenjen brezposelnim in odraslim nad 65 let, ki se še niso spoznali z računalnikom in njegovo uporabo.

Kaj nam program ponuja?

V programu udeleženci spoznajo osnove operacijskega sistema Windows, lastnosti programskih paketov Microsoft Word, Internet Explorer in Outlook Express. Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in svetovni splet za izmenjavo ter iskanje podatkov v globalnem računalniškem omrežju.

Na kakšen način se program izvaja?

Na osnovi prijav je bilo oblikovanih 13 ciljnih skupin. Program izobraževanja za skupino ja potekal 2-krat tedensko po 3 šolske ure oziroma po dogovoru in je obsegal 60 ur.

Kje in kdaj so potekala srečanja?

Srečanja so potekala v Tolminu in Bovcu od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010.

Posoški razvojni center je od septembra 2008 do novembra 2009 izvedel 10 izvedb programa Računalniška pismenost za odrasle.

Devet izvedb programa je potekalo v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra v Tolminu, ena pa v računalniški učilnice Osnovne šole Bovcu in to za:
- šest skupin starejših odraslih nad 65 let,
- dve skupini brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, Uradu za delo Tolmin in
- dve skupini starejših odraslih nad 50 let.

Od januarja do junija 2010 so bile izvedene še tri izvedbe.


Ali je program plačljiv?

Program je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.


Posoški razvojni center je sredstva za program Računalniška pismenost za odrasle pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov Projektno učenje mladih in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Programi v okviru javnega razpisa bodo potekali od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010. Za izvedbo programa Računalniška pismenost smo v okviru tega razpisa pridobili 22.100,00 EUR.