Regijska štipendijska shema (RŠS) Goriške statistične regije


Posoški razvojni center je nosilec Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podaljšan rok za poročanje o štipendistih za leto 2015/2016


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da je rok za poročanje o štipendistih podaljšan. Novi rok za oddajo podatkov o štipendistih za aktualno šolsko oziroma študijsko leto je 31. 3. 2016.

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh podeljenih štipendijah prek spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 vsaj enega štipendista.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: #EM#706e706c6764686d6d497960606c6a227b7076617d3b657e#EM#

Vče informacij: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delodajalci, vključeni v RŠS Goriške statistične regije Obvestilo glede nadaljevanja RŠS


Projekt regijskih štipendijskih shem se bo izvajal tudi v obdobju finančne perspektive 2014–2020, vendar nimamo nikakršnih pisnih navodil oziroma usmeritev pristojnega ministrstva (MDDSZEM), kdaj in kako se bo projekt dejansko izvajal. Posredujemo vam lahko le njihove ustne informacije, da je javni razpis, na katerega se bomo prijavili nosilci RŠS, pričakovati verjetno šele v prihodnjem letu.

Po besedah predstavnikov MDDSZ delodajalci nadaljujete s štipendiranjem štipendistov, ki so že vključeni v RŠS. S podpisom pogodbe ste se zavezali, da jih boste štipendirali do zaključka izobraževalnega programa. Priporočamo vam, da se pri že vključenih in na novo vključenih štipendistih držite določb Zakona o štipendiranju ZŠtip-1.

Štipendijo izplačujte delodajalci. 70. in 71. člen ZŠtip-1 pravi, da kadrovska štipendija, ki jo delodajalec uveljavlja za sofinanciranje, ne sme biti nižja od državne štipendije za četrti dohodkovni razred, kot je urejen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Posebej opozarjamo, da je v zakonu določen rok za nakazilo štipendij najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Štipendist je med vsakim šolskim letom dolžan opraviti enomesečno prakso in delodajalec mu mora to zagotoviti. Delodajalec je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanje skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto. V zakonu je tudi zapisana obveza po enoletni zaposlitvi štipendista po vsaki zaključeni stopnji izobraževanja.

Delodajalci, ki boste izpolnjevali razpisne pogoje, se boste z izbranimi štipendisti lahko prijavili na javni razpis nosilcev RŠS za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ko bo le ta objavljen.

Če in ko bomo s pristojnega ministrstva prejeli konkretna navodila, vam jih bomo takoj posredovali.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obvestilo delodajalcem za poročanje o dodeljenih štipendijah


Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C, v nadaljevanju: ZŠtip-1) v 113. členu ureja dolžnost poročanja o dodeljenih štipendijah.

Po prej navedenem členu morajo poročati o štipendijah tisti subjekti, ki dodeljujejo štipendije po drugih predpisih. V 8. členu ZŠtip-1 je določeno, da se po tem zakonu dodeljujejo državne, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu in štipendije Ad Futura, o katerih preko sistema ni potrebno poročati. Kadrovske štipendije pa se ne podeljujejo po ZŠtip-1, temveč po drugih predpisih (npr. interni akti in pravila delodajalcev za izbor štipendistov), ZŠtip-1 pa ureja le njihovo sofinanciranje.

To pomeni, da je treba poročati o vseh kadrovskih štipendijah, ne glede na to, ali so te predmet sofinanciranja po ZŠtip-1 ali ne.

O kadrovskih štipendijah mora tako poročati štipenditor – v primeru regijskih štipendijskih shem torej vsak delodajalec, ki ima štipendista, medtem ko ima RRA vlogo sofinancerja te štipendije. Vsak subjekt, ki mora poročati, ima možnost za ta dejanja pooblastiti drugega, npr. računovodski servis, kadrovsko agencijo ali seveda tudi RRA.

Vsako leto je treba poročati o vseh štipendijah – torej tako o novih štipendistih in štipendijah, ki so bile podeljene v tem letu, kot tudi o tistih štipendistih in štipendijah, ki so bile podeljene v preteklih šolskih ali študijskih letih, pa so aktivne tudi v tekočem študijskem letu (nadaljevanje štipendiranja).

Na spletni strani sklada (tukaj) je objavljena povezava do aplikacije ter kratek povzetek postopka poročanja, uporabnikom pa je na voljo tudi podroben Priročnik, ki je prav tako dostopen na tej spletni strani. Na tej spletni strani bodo na voljo tudi vse novosti in informacije v zvezi s poročanjem.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 je podaljšan do ponedeljka, 16. 11. 2015.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŠS 2015/2016


Posoški razvojni center (PRC), nosilec Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo, je 22. maja 2015 v Tolminu organiziral Info dogodek za dijake, študente, delodajalce in širšo javnost z namenom predstavitve novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2014.

Po besedah mag. Damijane Kravanja iz PRC-ja, se je dogodka udeležilo okoli 80 udeležencev. Osrednji gost, predstavnik Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije iz Ljubljane Dušan Mikuž je štipendistom, delodajalcem in predstavnikom občin po predstavitvi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) odgovarjal tudi na vprašanja.

Nov zakon prinaša veliko novosti in sprememb pri kadrovskem štipendiranju, in se zelo razlikuje glede na predhodni Zakon o štipendiranju.

Posnetek INFO dogodka si lahko ogledate tukaj.

VZOREC Pogodbe o štipendiranju najdete tukaj.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vabilo na INFO dogodek o Regijski štipendijski shemi Goriške regije

Informativni dogodek za dijake, študente, delodajalce in širšo javnost. Na njem bomo predstavili:
- nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) in
- možnosti za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2015/2016.

Datum: 22. maj 2015 ob 17. uri
Kraj: Tolmin, velika predavalnica Šolskega centra Tolmin

S 30. 9. 2015 se zaradi zaključevanja finančne perspektive 2007–2013 zaključi izplačevanje štipendij vsem, ki ste že vključeni v Regijske štipendijske sheme (ne glede na to, ali boste do takrat že zaključili šolanje/študij ali ne).

S 1. 1. 2014 je stopil v veljavo Nov zakon o štipendiranju ZŠtip-1, ki prinaša veliko novosti in sprememb. Da boste bolje osveščeni o novostih (tako štipendisti kot tudi delodajalci), smo v Tolmin povabili predstavnike Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije iz Ljubljane, ki bodo predstavili nov zakon in odgovarjali na vaša vprašanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na INFO dogodku in okrogli mizi, da se informirate, kakšne so vaše možnosti (tako za podjetja kot tudi za štipendiste) za nadaljnjo vključitev v RŠS in kakšne spremembe prinaša Nov zakon o štipendiranju.

Zaradi zagotavljanja prostora vas prosimo, da se na info dogodek prijavite s spletno prijavnico, ki jo dobite v pripetem pdf povabilu s klikom na besedo TUKAJ.

Po zaključku plenarnega dela bosta sledili dve krajši delavnici za zainteresirane štipendiste, in sicer:
- Mladi in denar: Kako naj ravnam z denarjem, da ga bo vedno dovolj v moji denarnici
- NLP tehnika: Kreativnost pri predstavitvi seminarske ali diplomske naloge

V primeru, da imate vprašanja za predstavnika Javnega Sklada, vas vljudno prosimo, da nam jih do 20. maja 2015 posredujete na e-pošto #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM#

Veselimo se srečanja z vami.

VABILO IN PRIJAVNICA za Informativni dogodek RŠS 2015.pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informativni Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/2016


Objavljen je informativni Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Omenjeni poziv in obrazce najdete tukaj.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŠS 2014/2015


Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2014/2015


Posoški razvojni center z dnem 3. 12. 2014 objavlja Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Način in rok prijave
Delodajalec, ki se želi vključiti v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu (OBR-1), ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2014/2015«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Dodatne informacije: 
na e-naslovu: #EM#696f646c44757464267a63#EM# oz. na telefon: 05/38-41-500.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2015.

Datoteke:

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij RŠS 14-15.pdf
Prijavni obrazec OBR-1 RŠS 2014-2015.doc
Pooblastilo delodajalca RŠS 2014-2015.doc
OSNUTEK pogodbe delodajalec stipendist.doc
OSNUTEK pogodbe delodajalec PRC.doc


Informativni javni poziv kandidatom za štipendije v RŠS Goriške regije za šol. leto 2014/2015


Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot štipenditor (oz. nosilec) Regijske štipendijske sheme Goriške regije 2014/2015 na podlagi rezultatov Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015 za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije 2014/2015 z dnem 7. 10. 2014 objavlja:

INFORMATIVNI JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA ŠTIPENDIJE V REGIJSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI GORIŠKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015


Rok za oddajo vloge je potekel.


UPORABA STAREGA IN NOVEGA ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU


Stari ZŠtip-NPB4.doc (Zštip) se uporablja za vse tiste dijake in študente, ki so sklenili pogodbo o štipendiranju kadrovske štipendije (štipendija iz projektov RŠS) do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014. Stari Zštip se za te pogodbe uporablja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
Za vse nove štipendiste in njihove delodajalce, ki bodo pogodbo o štipendiranju sklenili v letu 2014 pa velja ZŠtip-1.pdf (ZŠtip-1).

Posoški razvojni center je sofinanciran delež kadrovske štipendije za julij in avgust delodajalcem nakazal 29. septembra 2015.Informacije:

ANALIZA REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME

Konec junija je Posoški razvojni center javnosti predstavil rezultate šestletnega izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije. Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014, je kot štipenditor sodeloval z več kot 60 različnimi delodajalci in 11 občinami v regiji. Štipendije so bile podeljene 495 dijakom in študentom, največ tistim s področja strojništva, elektrotehnike in mehatronike.

Čeprav vsako leto ostane precej velik del nepodeljenih štipendij, je Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije v primerjavi s slovenskim povprečjem vsako leto na prvem ali drugem mestu po številu podeljenih kadrovskih štipendij

Analizo Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije najdete ANALIZA_RŠS GORIŠKE 2008-2013.pdf


RŠS V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014


Nadaljuje se štipendiranje štipendistov, izbranih na javnem razpisu za šolsko/študijsko leto 2009/2010, za šolsko/študijsko leto 2010/2011, šolsko/študijsko leto 2011/2012 in šolsko/študijsko leto 2012/2013, ki so še upravičeni do prejemanja štipendij – skupno je to 124 prejemnikov (59 dijakov in 65 študentov). Poleg tega je »aktivnih« še 16, ki imajo redno mirovanje štipendijskega razmerja zaradi ponavljanja letnika oziroma dva zaradi prepisa.
Od marca 2013 poteka nov projekt RŠS (za novo šolsko/študijsko leto 2013/2014), v katerega smo vključili 20 delodajalcev ter v jeseni izvedli javni razpis za dijake in študente. Delodajalci so skupno razpisali 175 štipendij, na javni razpis se je prijavilo 168 dijakov in študentov, med njimi se je 18 delodajalcev odločilo soštipendirati 89 štipendistov (32 dijakov in 57 študentov), dva delodajalca (HIT d.d. in Arctur d.o.o.) pa med prijavljenimi kandidati nista našla ustreznih kadrov in nista podelila nobene izmed razpisanih štipendij. Trije že izbrani študenti so se v decembru pred podpisom pogodbe o štipendiranju premislili in zavrnili štipendiranje. Tako imamo 86 novih štipendistov.

Skupno bo tako v šolskem/študijskem letu 2013/2014 aktivnih 226 štipendistov (27 več kot v preteklem š.l.); od tega bo štipendijo prejemalo 210 štipendistov (med njimi je 91 dijakov in 119 študentov). 16 štipendistov bo v rednem mirovanju štipendijskega razmerja bodisi zaradi ponavljanja letnika bodisi zaradi prepisa oziroma obojega. V RŠS gre pretežno za mlade, ki se šolajo za deficitarne poklice v regiji. To so poklici s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, gostinstva in turizma ter medicine.

V RŠS je vključenih skupno 35 delodajalcev in 9 občin, tudi vse tri posoške, ki sofinancirajo 47 štipendistov za 11 delodajalcev.
Občina Bovec sofinancira 16 štipendij: 12 za Letriko Bovec d.o.o., 3 za TKK Srpenica d.d. in 1 za Zdravstveni dom Tolmin.
Občina Tolmin sofinancira 29 štipendij: 9 za Hidrio AET d.o.o., 7 za ITW Metalflex d.o.o., 5 za Zdravstveni dom Tolmin, 3 za Gostol TST d.d., po 2 za KAVČIČ VZMETI d.o.o. in FON d.o.o. ter 1 za Elekt d.o.o..
Občina Kobarid pa sofinancira 2 štipendiji: 1 za Kamp Koren, Lidija Koren s.p. in 1 za Zdravstveni dom Tolmin.

V šolskem/študijskem letu 2013/2014 bo za štipendije 210-im štipendistov namenjenih okrog 634 tisoč EUR (120 tisoč več kot leto prej); okrog 302 tisoč EUR bodo mladi prejeli iz sredstev EU (Evropski socialni sklad), med 292 in 302 tisoč EUR bodo prispevali delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po zaključenem šolanju zaposlili, med 30 in 40 tisoč EUR pa bodo k sredstvom delodajalcev predvidoma dodale občine.
Prikazani podatki o številu delodajalcev in štipendistov v RŠS kažejo, da so načrtovani rezultati (v celoti v RŠS vključitev vsaj 30 delodajalcev, ki bodo soštipendirali vsaj 160 dijakov in študentov) doseženi.


RŠS 2013/2014


V okviru javnega razekojnopisa štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2013/2014, ki ga je Posoški razvojni center objavil septembra 2013, je 20 delodajalcev razpisalo skupaj 175 štipendij. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izmed 168 prispelih prijav, s strani delodajalcev potrjenih 89 štipendistov. Ti kandidati so vključeni v projekt RSŠ 2013/2014. Izmed 20 delodajalcev, ki so izkazali potrebe po štipendistih, se dva nista odločila podeliti štipendije. Trije že izbrani študenti so se v decembru pred podpisom pogodbe o štipendiranju premislili in zavrnili štipendiranje. V šolskem/študijskem letu 2013/2014 je v projekt RŠS 2013/2014 na novo vključenih 86 štipendistov, 18 delodajalcev in 7 občin Goriške statistične regije. Projekt vključuje 32 srednješolcev, 26 študentov na dodiplomskem študiju in 28 študentov podiplomskega programa. Podeljene so bile štipendije za poklice mizar, elektrikar, mehatronik operater, strojni tehnik, elektrotehnik, gimnazijski maturant, tehnik mehatronike, gastronomski tehnik ter štipendije za izobraževalne programe s področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, računalništva in informatike, ekonomije,…

Štipendistom, vključenim v RŠS 2013/2014, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za september nakazal 6. oktobra 2015.

Poleg evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih posredno zagotavlja Posoški razvojni center, štipendije v tekočem šolskem letu sofinancira 18 delodajalcev in 5 občin Goriške statistične regije.


RŠŠ 2012/2013


V okviru javnega razpisa štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2012/2013, ki ga je Posoški razvojni center objavil septembra 2012, je 23 delodajalcev razpisalo skupaj 147 štipendij. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izmed 147 prispelih vlog za štipendijo s strani delodajalcev izbranih 78 kandidatov, ki so vključeni v projekt RSŠ 2012/2013. Izmed 23 delodajalcev, ki so izkazali potrebe po štipendistih, se štirje niso odločili podeliti štipendije.

Tako je v projekt RŠS 2012/2013 v šolskem/študijskem letu 2012/2013 novo vključenih 78 štipendistov, 19 delodajalcev in 5 občin Goriške statistične regije. Projekt zajema 37 srednješolcev, 23 študentov na dodiplomskem študiju in 18 študentov podiplomskega programa. Štipendistom se štipendija izplačuje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za september nakazal 5. oktobra 2015.

Poleg evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih posredno zagotavlja Posoški razvojni center, štipendije v tekočem šolskem letu sofinancira 19 delodajalcev in 5 občin Goriške statistične regije.


RŠS 2011/2012


V okviru javnega razpisa štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2011/2012, ki ga je Posoški razvojni center objavil septembra 2011, je 25 delodajalcev razpisalo skupaj 140 štipendij. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izmed 148 prispelih prijav  s strani delodajalcev potrjenih 77 štipendistov. Ti kandidati so vključeni v projekt RSŠ 2011/2012. Izmed 25 delodajalcev, ki so izkazali potrebe po štipendistih, se štirje niso odločili podeliti štipendije.

V šolskem/študijskem letu 2011/2012 je v projekt RŠS 2011/2012 na novo vključenih 77 štipendistov, 21 delodajalcev in 6 občin Goriške statistične regije. Projekt vključuje 38 srednješolcev, 31 študentov na dodiplomskem študiju in 8 študentov podiplomskega programa.

Štipendistom, vključenim v RŠS 2011/2012, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za september nakazal 2. oktobra 2015.

Poleg evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih posredno zagotavlja Posoški razvojni center, štipendije v tekočem šolskem letu sofinancira 21 delodajalcev in 6 občin Goriške statistične regije.


RŠS 2010/2011


V okviru javnega razpisa štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2010/2011, ki ga je Posoški razvojni center objavil septembra 2010, je 26 delodajalcev razpisalo skupaj 172 štipendij. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izmed 138 prijav kandidatov 54 potrjenih s strani delodajalcev in tako vključenih v projekt RŠS 2010/2011. Trije delodajalci se niso odločili podeliti nobene izmed razpisanih štipendij.
V RŠS je tako v šolskem/študijskem letu 2010/2011 na novo vključenih 54 štipendistov, 23 delodajalcev in 7 občin Goriške statistične regije.

Med štipendisti je 23 dijakov in 31 študentov, od teh jih je 30 na dodiplomskem, eden pa na podiplomskem študiju. Podeljene pa so bile štipendije za poklice elektrikar energetik, gastronom-hotelir, mehatronik operater, strojni tehnik, elektrotehnik, gimnazijski maturant, ekonomski tehnik, gastronomski tehnik in gastronomsko-turistični tehnik. Ter štipendije za izobraževalne programe s področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, računalništva in informatike, ekonomije,… Točen pregled vključenih štipendistov si lahko ogledate v Poročilu o izvajanju projekta RŠS 2010/2011, ki se nahaja tukaj.

Štipendistom, vključenim v RŠS 2010/2011, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za september nakazal 2. oktobra 2015.

Višina sredstev, namenjenih za izplačevanje štipendij v tekočem šolskem letu za projekt RŠS 2010/2011, znaša 157.450,94 EUR. Od tega Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja nekaj več kot 74 tisoč evrov, občine dobrih 17 tisoč evrov in delodajalci nekaj manj kot 66 tisoč evrov.
Štipendije sofinancira 23 delodajalcev in sicer so to: AGM Nova Gorica d.o.o., Arctur d.o.o., B Center d.o.o., BTF d.o.o., Ekamant d.o.o., Elektro Primorska d.d., Hedvika Mlekuž s.p., Gostol TST d.o.o., Hidria AET d.o.o., Igor Rusjan s.p., Iskra Bovec d.o.o., ITW Metalflex, d.o.o. Tolmin, Koren Lidija s.p., Kolektor Group d.o.o., Kolektor Sikom d.o.o., Mizarstvo Rondič s.p., Nebesa d.o.o., Optika Igor Vogrič s.p., Primorje d.d., Restavracija Kotlar, Stopar PGM d.o.o., WES'M d.o.o. Bovec in Zdravstveni dom Tolmin.
Od 13 občin v Goriški statistični regiji jih štipendije v okviru projekta RŠS 2010/2011 sofinancira 7 – Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Kobarid, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Tolmin (zapisane so po abecednem vrstnem redu).


RŠS 2009/2010


V projekt RŠS 2009/2010, v okviru katerega je bil septembra 2009 objavljen javni razpis štipendij za dijake in študente, je bilo ob začetku projekta vključenih 34 štipendistov, ki so bili po končanem izbirnem postopku potrjeni oziroma izbrani s strani delodajalcev. Podeljene so bile štipendije za poklice strojni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik računalništva, gradbeni tehnik in gimnazijski maturant ter za izobraževalne programe s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, ekonomije, prava, geotehnologije in rudarstva ter mehatronike.

V šolskem/študijskem letu 2010/2011 je v projektu aktivnih še 32 štipendistov - štipendijo prejema 28 štipendistov, štirim štipendistom pa štipendija oziroma štipendijsko razmerje miruje.Štipendistom, vključenim v RŠS 2009/2010, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za avgust nakazal 10. septembra 2015.

Poleg evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, štipendije v tekočem šolskem letu sofinancira 7 delodajalcev (Kolektor Sikom d.o.o., Kolektor Group d.o.o., Kolekor Orodjarna d.o.o., Primorje d.d., Koda d.o.o., B Center d.o.o., Odvetniška pisarna Polanc d.o.o.) ter 2 občini Goriške regije (Občina Ajdovščina in MONG). V šolskem/študijskem letu 2010/2011 je za sofinanciranje štipendij v okviru RŠS 2009/2010 namenjenih skupno 80.355,00 EUR. Od tega Javni sklad zagotavlja 38.477,36 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna, delodajalci (ki štipendistom lahko dodelijo tudi dodatek k štipendiji) 37.226,20 EUR, občini pa 4.651,44 EUR.

RŠS 2008/2009


V okviru RŠS 2008/2009 je bilo ob začetku projekta v letu 2008 oziroma v š.l. 2008/2009 v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije vključenih 166 štipendistov, med njimi 86 dijakov in 80 študentov.
V šolskem/študijskem letu 2010/2011 štipendijo prejema še 69 štipendistov, 21 štipendistom štipendija miruje, ostali pa so s štipendiranjem zaključili.
Štipendistom, vključenim v RŠS 2008/2009, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Štipendije za junij je Posoški razvojni center nakazal 2. julija 2013.

Štipendije poleg evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, v š.l. 2010/2011 sofinancira še 11 delodajalcev in 6 občin Goriške statistične regije. V tekočem šolskem/študijskem letu je za štipendije RŠS 2008/2009 namenjenih skupno 176.688,42 EUR. Javni sklad bo zanje namenil 83.452,72 EUR, občine 6.263,76 EUR, delodajalci (ki štipendistom lahko dodelijo tudi dodatek k štipendiji) pa 86.971,94 EUR.

O projektu


S programskim obdobjem 2007–2013 je tudi projekt Regijske štipendijske sheme sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato je njegovo izvajanje na državni ravni prevzel Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, za Severno Primorsko (Goriško statistično regijo) pa naloge štipenditorja opravlja Posoški razvojni center.
Štipendija RŠS se izračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju enotnih RŠS. Višina štipendije sestoji iz osnovne štipendije, dodatka za šolanje izven kraja stalnega prebivališča (določen je glede na to, ali se štipendist vozi v šolo ali biva npr. v Ljubljani). Polovico sredstev za štipendije v okviru projekta zagotavljajo delodajalci, kjer se bodo štipendisti po končanem šolanju zaposlili, in nekatere občine, na območju katerih imajo delodajalci, vključeni v shemo, sedež. Drugo polovico sredstev za štipendije posredno zagotavlja Posoški razvojni center, vendar pri posamezni štipendiji največ do višine 30 % minimalne plače. Sredstva pridobi prek vsakoletnega razpisa Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije – to so sredstva iz Evropskega socialnega sklada, na kratko ESS sredstva. Štipendije v okviru projektov RŠS štipendistom v celoti izplačuje Posoški razvojni center.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

DATOTEKE:

1. Zakon o štipendiranju(ZŠtip) - velja za vse, ki so štipendijo pridobili do vključno šolskega leta 2013/2014
2. Nov Zakon o štipendiranju(ZŠtip-1) - velja za tiste, ki bodo štipendijo pridobili od 1.1.2014 dalje
3. Pravilnik o izvajanju ERŠS - 23. 4. 2014