Sir Tolminc – kralj planinskega raja


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Vzpostavitev sistema notranje kontrole, označevanja in sledenja izdelkov za člane Sirarskega društva Tolminc
- koordinacija in delo s sirarji, vzpostavitev sistema.

C: Oblikovanje celostne podobe sir Tolminc
- izdelava celostne podobe, tisk etiket za sir Tolminc (5000 kos), tisk vrečk (1000 kos).

D: Označevanje sirarn z označevalnimi tablami
- nakup in tisk tabel (6 kos).

E: Izdelava elaborata za informacijske table na planinah
- fotografiranje planin, oblikovanje tabel, prevod teksta (v ang.) za table.

F: Organizacija, koordinacija in izvedba prireditve Praznik sira Tolminc 2012
- organizacija prireditve, ocenjevanje sirov, razstava sirov, material za postavitev razstave, prikaz izdelave frike iz sira Tolminc, prikaz izdelave sira Tolminc, organizacija in izvedba konference za novinarje.

G: Dodana vrednost siru Tolminc
- izvedba delavnic s sirarji (oblikovanje embalaže), organizacija in koordinacija delavnice, izvedba dvodnevne delavnice na temo povezovanja ponudnikov sira Tolminc z drugimi ponudniki, organizacija in koordinacija delavnice, predstavitev primera dobre prakse – Mlekarna Planika d.o.o.

H: Promocija in obveščanje javnosti
- Alpski val 3x dnevno 7 dni brana obvestila,
- 1 članek v lokalnem časopisu EPIcenter.

Splošni stroški
- stroški izdelave elaborata za informacijske table na planinah


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Oblikovanje in tisk knjižice receptov
- oblikovanje knjižice, tisk knjižice (1000 kom).

C: Organizacija, koordinacija in izvedba skupne dvodnevne prireditve Praznik sira Tolminc 2013
- organizacija prireditve v Tolminu, ocenjevanje sirov - aktivnost se bo izvajala na območju občine Kobarid v Muzeju Planika, razstava sirov, organizacija in izvedba razstave goveda mlečne pasme, odbira živali, priprava in tiskanje vabil, priznanj, prevoz živali, nakup zvoncev za živali (5 kos), priprava razstavnega prostora,
- ocenjevanje živali, organizacija in izvedba zgodovinske razstave kmečkega praznika,
- priprava in postavitev razstave, zbiranje zgodovinskega gradiva, prikaz izdelave frike iz sira Tolminc, prikaz izdelave sira Tolminc, organizacija, koordinacija tržnice s ponudniki Zgornjega Posočja, organizacija pohoda na planino s prikazom sirjenja - aktivnost se bo izvajala na območju Triglavskega narodnega parka (Planina Pretovč).

D: Promocijski material in promocija za Praznik sira Tolminc 2013
- izdelava in tisk transparentov (3 kos), nakup in tisk predpasnikov (100 kos), nakup in tisk prtov (50 kos), oglaševanje – Primorski val, oglaševanje – nenaslovljena pošiljka,
- tiskanje letaka (14.000 kos), konferenca za novinarje, organizacija in koordinacija konference za novinarje, izdelava promocijskega filma.

E: Promocija in obveščanje javnosti
- Alpski val 3x dnevno 7 dni brana obvestila.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Sir Tolminc – kralj planinskega raja
Nosilec: Občina Tolmin
Partner: Občina Kobarid, JZ Triglavski narodni park, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Mlekarna Planika d.o.o., Sirarsko društvo Tolminc, Turistično društvo Tolmin, Društvo živinorejcev Tolminske, Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja
Celotna vrednost projekta: 70.946,07 €
Sredstva LEADER: do 49.900,71 €
Projektni vodja: Verena Tuta, tel. št.: 05/38-19-500, e-pošta: #EM#696f646c4471696b656064257f64#EM#

 

Sir tolminc

 

Sir Tolminc - letak_slo.pdf

Sir Tolminc - letak_angl.pdf

Sir Tolminc - letak_ital.pdf