Sonce - moj vir energije


O projektu

Posoški razvojni center je bil uspešen na Javnem razpisu za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009, ki ga je objavilo Ministrstva za okoje in prostor. S projektom želimo širši javnosti čim bolj približati vsebine za boljše razumevanje rabe obnovljivih virov energije (sončne) in jih hkrati motivirati za bolj učinkovito rabo energije. Z aktivnostmi sledimo viziji vseživljenjskega učenja zato so posamezne ozaveščalne in hkrati izobraževalne vsebine namenjene tako šolarjem, dijakom kot odraslim. Več informacij dobite pri Patriciji Rejec na tel. št. 05/ 38 41 506.

Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije


Na strokovnem posvetu Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije – socialni, ekološki in energetski vidiki smo govorili o naslednjih temah:
- Energijsko varčna gradnja (Nevenka Bandulić, Ilumium d.o.o.) prezentacija v pdf
- Pozimi toplo in poleti hladno – celulozna izolacija (Luka Gašperšič, EKOprodukti) prezentacija v pdf
- Aktivna izraba sončne energije za ogrevanje in pridobivanje električne energije (Milan Jarc, Mines team d. o. o. Tolmin) prezentacija (ogrevanje) v pdf, prezentacija (sončna elektrarna) v pdf
- Kako do pravih informacij? (Ljubo Jug, Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Tolmin) prezentacija

Posnetke s posveta najdete na spodnjih povezavah:
Milan Jarc:
Aktivna izraba sončne energije za ogrevanje in pridobivanje električne energije
Luka Gašperšič:
Pozimi toplo in poleti hladno – celulozna izolacija
Ljubo Jug:
Kako do pravih informacij?
Nevenka Bandulić:
Energijsko varčna gradnja
 


Evropske sončne dneve v Tolminu je v obliki sofinanciranja projekta Sonce-moj vir energije podprlo Ministrstvo za okolje in prostor.Program prireditev, ki smo jih pripravili

Tolmin

Datum
Ura

Izvajalec
Naziv prireditve

Informacije

15. 05. 2009

18:00

Energetska prihodnost

Učilnica Posoškega razvojnga centra, Ulica padlih borcev 1 c
Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih bo obsegalo sledeče teme: ●zgodovina in razvoj, ●tehnologije, ●vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov, ●zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne, ● dobri in slabi primeri praks. Del predavanja bo namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček

05/ 38 41 508

#EM#70647666762b6268656c7c786f68654f6063713d677c#EM#

16. 05. 2009

10:00 – 12:00

 

 

12:00 – 13:00

Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije
Knjižnica Cirila Kosmača

Na strokovnem posvetu bodo strokovnjaki spregovorili o socialnih, ekoloških in energetskih vidikih vpeljevanja alternativnih virov energije v naše okolje. Poudarek bo na nizkoenergijski in pasivni gradnji ter obnovi.

Po posvetu boste dodatne informacije in nasvete lahko dobili tudi v informativno-svetovalnih kotičkih.

Patricija Rejec

05/ 38 41 506

#EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

16. 05. 2009

12:00 - 15:00

Solarne urice z dr. Klimo
Brajda

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z: ●osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji, ●neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo, ●fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec

05/ 38 41 506

#EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

16. 05. 2009

13:00 – 14:00

Solarna dirka
Brajda

Na solarni dirki se bodo ekipe iz osnovnih šol Bovec, Kobarid in Tolmin (ki so pod strokovnim vodstvom in s pomočjo svojih mentorjev izdelale solarne avtomobilčke), soočile med seboj. Pridite navijat.

Peter Domevšček

05/ 38 41 508

#EM#70647666762b6268656c7c786f68654f6063713d677c#EM#


Kobarid

Datum
Ura

Izvajalec
Naziv prireditve

Informacije

18. 05. 2009

12:00 - 15:00

Solarne urice z dr. Klimo
Pred osnovno šolo

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z: ●osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji, ●neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo, ●fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec

05/ 38 41 506

#EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

18. 05. 2009

18:00

Energetska prihodnosti
Kulturni dom Andreja Manfrede

Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih bo obsegalo sledeče teme: ●zgodovina in razvoj, ●tehnologije, ●vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov, ●zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne, ● dobri in slabi primeri praks. Del predavanja bo namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček

05/ 38 41 508

#EM#70647666762b6268656c7c786f68654f6063713d677c#EM#

 

Bovec

Datum
Ura

Izvajalec
Naziv prireditve

Informacije

19. 05. 2009

12:00 - 15:00

Solarne urice z dr. Klimo
Pred osnovno šolo

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z: ●osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji, ●neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo, ●fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec

05/ 38 41 506

#EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

19. 05. 2009

19:00

Energetska prihodnost
Bovec; Kulturni dom

Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih bo obsegalo sledeče teme: ●zgodovina in razvoj, ●tehnologije, ●vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov, ●zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne, ● dobri in slabi primeri praks. Del predavanja bo namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček

05/ 38 41 508

#EM#70647666762b6268656c7c786f68654f6063713d677c#EM#

 

V okviru projekta smo izdali tudi prilogo, ki je izšla v EPIcentru (letnik X, št. 3-4). Spodaj je na voljo v .pdf obliki.

Datoteke:
EPI Priloga Sonce.pdf (421.55 kB)