Štipendije programa Soča – Štipendijska shema SOČA


Šolsko/študijsko leto 2012/2013


Posoški razvojni center nadaljuje s štipendiranjem obstoječih štipendistov, ki so bili v Štipendijsko shemo SOČA vključeni na podlagi javnih razpisov iz preteklih let. V tem šolskem/študijskem letu štipendijo prejema skupno 15 štipendistov.

Posoški razvojni center je štipendije za mesec avgust nakazal 6. septembra 2013.

Od šolskega/študijskega leta 2010/2011 dalje ni novih Javnih razpisov štipendij Štipendijske sheme SOČA zaradi nižjih sredstev v sklopu Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013).

Dijaki in študentje lahko za pridobitev štipendije zaprosijo v okviru Regijske štipendijske sheme (RŠS) Goriške regije, katere nosilec je prav tako Posoški razvojni center.

Javni razpis štipendij RŠS je praviloma vsako leto objavljen v prvi polovici septembra na spletni strani Posoškega razvojnega centra in v Sočasniku.


Štipendiranje za obdobje 2007–2013


Program spodbujanja razvoja v Posočju za obdobje 2007–2013 (SOČA 2013) je na področju instrumenta »štipendiranje« prinesel spremembo v tem smislu, da dopušča, da se štipendije podeljujejo ne le študentom, ki bodo v procesu izobraževanja pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo, temveč tudi študentom na višji stopnji študija in srednješolcem (V. stopnjo izobrazbe).


Informacije:
Sandra Kemperle, 05/38-41-517 ali 05/38-41-500, #EM#73606c677664286c6d647a6e7e616b4f6063713d677c#EM#.Datoteke:
Pravilnik o štipendiranju - SOČA.pdf (97.95 kB)
Analiza deficitarnih poklicev, ok 08, feb 09.doc (100.00 kB)