Študij strojništva v Tolminu


Poklic diplomiranega inženirja strojništva je med najbolj iskanimi poklici v Sloveniji, in bo glede na raziskavo švicarskega inštituta Prognos tudi na območju Evropske unije med najbolj iskanimi tudi v prihodnje. Prav zato je študij, ki ga Fakulteta za strojništvo izvaja v Tolminu v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom ter Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske, edinstvena priložnost za pridobitev izobrazbe diplomiranega inženirja strojništva (stopnja VIIa).

Informacije o študiju in opis:

    * študij strojništva traja šest semestrov, vsak semester traja eno leto; študij se je pričel izvajati oktobra 2007; predmetnik in ostale splošne informacije o študiju si lahko ogledate na spletni strani Fakultete za strojništvo;
    * študij se izvaja v prostorih Gimnazije Tolmin, in sicer med tednom popoldan, v soboto pa dopoldan predvidoma dva ali trikrat tedensko (od 16.00 dalje med tednom in od 9.00 dalje ob sobotah); posebne laboratorijske vaje se bodo nekajkrat na leto izvedle v laboratorijih Fakultete za strojništvo v Ljubljani, in sicer ob sobotah (predvideva se 3 do 4 sobote letno);
    * študijski program se bo v četrtem, petem in šestem semestru prilagodil željam študentov;
    * šolnino za študij strojništva v Tolminu delno sofinancirajo vse tri posoških občin, preostali del šolnine plača študent sam ali pa njegovo podjetje;
    * podjetja na območju Posočja lahko refundirajo šolnino, ki jo plačajo za svoje študente, in sicer tako, da se prijavijo na vsakoletni javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (SOČA 2007 – 2013);
    * študentje, ki niso zaposleni in niso iskalci zaposlitve, lahko – ne glede na kraj bivanja – zaprosijo za štipendijo na Posoškem razvojnem centru, in sicer tako za štipendijo iz razvojnega programa SOČA 2013 kot za štipendijo v okviru regijske štipendijske sheme (v obeh primerih je potrebno soštipendiranje podjetja; v prvem primeru iz Posočja, v drugem pa kjerkoli iz regije); oba razpisa bosta objavljena sredi poletja;
    * študentje, ki imajo že opravljene določene izpite ali na višješolskem študiju, višješolskem strokovnem ali drugih študijih na različnih izobraževalnih ustanovah, po vpisu lahko oddajo prošnjo za priznanje izpitov z dokazilom o opravljenih izpitih, nakar jim fakulteta te izpite tudi ustrezno prizna;
    * za študijsko leto 2008/2009 je Fakulteta za strojništvo ponovno razpisala 40 mest za študij v Novi Gorici (z možnostjo študija v Tolminu); v kolikor ne bo zadostnega števila kandidatov, se bodo novo vpisani študentje pridružili lanskoletni generaciji, ki se bo v študijskem letu 2008/2009 vpisala v drugi semester študija;

Roki za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009:

    * drugi rok: od 20. do 30. avgusta 2008,
    * tretji rok: od 1. do 4. oktobra 2008.Predstavitev strojništva - namenjeno podjetjem, ki bodo sofinancirala študij svojim zaposlenim in se bodo prijavljala na vsakoletni javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.