Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji


Zadnja raziskava GEM 2003 je pokazala, da je Slovenija glede umrljivosti podjetij pri samem vrhu med državami, ki so sodelovale pri raziskavi. Med 270-imi novimi podjetji jih po prvih treh letih delovanja preživi le 100, kar kaže na vse prej kot ugodne pogoje za nastajanje in razvoj novih podjetij.

Propad mladih podjetij postaja eno ključnih vprašanj, s katerimi se je potrebno spopasti. Enotni programski dokument Republike Slovenije kot eno glavnih pomanjkljivosti za povečanje domačih in tujih investicij pri nas navaja nezadostno število primernih lokacij za opravljanje ekonomskih dejavnosti. S ponudbo primerne lokacije, različnimi poslovnimi storitvami in sinergijo, ki jo ustvarja večje število podjetij na isti lokaciji, se omogoča varnejši, predvsem pa hitrejši razvoj podjetij. Zato štejemo poslovne cone med glavne dejavnike pri razvoju podjetij.

V študiji strateških možnosti razvoja poslovnih con v Sloveniji je s pomočjo orodij ekonomske analize stroškov dokazano, da bi ustanovitev novih poslovnih con na Goriškem lahko postala zdrava naložba za regijo z donosnimi rezultati v razmeroma kratkem času. Prav zato se je Posoški razvojni center (PRC) kot nosilec projekta prijavil na razpis Javne agencije RS za regionalni razvoj in bil kasneje tudi izbran. S podpisom pogodbe se je PRC obvezal, da bo skupaj s partnerji (CuBiST - Inštitut za kreativne študije, lokalne razvojne agencije ICRA iz Idrije, Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine in RRA severne Primorske iz Nove Gorice ter italijanski partner Slovensko gospodarsko združenje iz Gorice) pristopili k projektu Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji.
 
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019