Teden vseživljenjskega učenja


Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije; prirejajo ga v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim želijo slovensko javnost opozoriti na pomembnost učenja v vsah življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Sodelujoči (tudi Posoški razvojni center) želimo presegati stereotipno pojmovanje učenja, še zlasti izobraževanja kot časovno in vsebinsko zoženega procesa. Radi bi uveljavili vizijo o vseživljenjskem učenju, ki posamezniku in družbi daje informacije, znanje in razumevanje; vse troje je nujno potrebno za preživetje in razvoj v hitro spreminjajočih se sodobnih razmerah.