Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- 3 oglasi v lokalnem časopisu,
- 30 oglasov oz. oddaj na radiu.

C: Splošni stroški
- priprava in izvedba terenske etnološke raziskave na idrijsko-cerkljanskem podeželju o klekljanju in čipki,
- izdelava razvojnega dokumenta "Razvoj tržne znamke IDRIA LACE".

D: Priprava in izvedba programa izobraževanj
- imenovanje članov projektne skupine,
- delo s klekljaricami s podeželja,
- izvedba 4 delavnic po 15 ur za klekljarice na 4 lokacijah v Občini Idrija in Občini Cerkno na temo: tehnika klekljanja idrijske čipke,
- izvedba 7 informativnih delavnic na temo: geografska označba, na različnih lokacijah v Občini Idrija in Občini Cerkno,
- izvedba 3 usposabljanj po 4 ure za bodoče članice ocenjevalne komisije za idrijsko čipko (ena ali več lokacij v Občini Idrija oz. Občini Cerkno).

E: Izdelava spletne strani
- oblikovalska zasnova spletne strani, oblikovanje le-te, gostovanje spletne strani, priprava tekstov in materiala za vsebino spletne strani.

F: Izvedba delavnic in postopka vključevanja novih izdelkov v tržno znamko
- usposobiti uporabnike tržne znamke za uporabo,
- izvedba 3 delavnic s klekljaricami, oblikovalci in tržniki z namenom razvoja tržne znamke (lokacije: Občina Idrija, Občina Cerkno).

G: Kreativna srečanja s ciljnimi skupinami
- kreativno srečanja s študenti,
- nakup pripomočkov za klekljanje,
- organizacija srečanja – delo s študenti.

H: Digitalizacija
- posodabljanje vzorcev in digitalizacija,
- svetovanje in strokovno usmerjanje pri digitalizaciji,
- sodelovanje pri izbiri materiala za digitalizacijo,
- računalniška obdelava čipk,
- digitalizacija čipk, papircev in predmetov s čipko, ki jih hrani Center idrijske čipke,
- izdelava fotografij.


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- 3 oglasi v lokalnem časopisu,
- 4 oddaje na radiu.

C: Etnološki film Idrijska čipka
- svetovanje pri izdelavi etnološkega filma o Idrijski čipki,
- izdelava etnološkega filma o Idrijski čipki,
- priprava na snemanje etnološkega filma o Idrijski čipki.

D: Novi produkti in izdelki
- izdelava novih čipk s strani klekljaric in izdelkov z idrijsko čipko.

E: Razstava Idrijske čipke
- postavitev razstave,
- nakup materiala za razstavo,
- organizacija in izvedba razstave,
- izdelava fotografij,
- priprava, oblikovanje in tisk zgibanke za razstavo (2000 kom),
- odprtje razstave,

F: Strokovni dogodek
- izvedba strokovnega dogodka o ugotovitvah in rezultatih projekta,
- priprava in izvedba predstavitve rezultatov raziskovalnega dela,
- priprava in izvedba predstavitve o delu šole v projektu,
- predstavitev dela s klekljaricami in oblikovalkami s strani zunanje sodelavke,
- priprava in izvedba predstavitve projekta in aktivnosti,
- priprava in izvedba predstavitve dela v projektu v povezavi s tržno znamko in novimi izdelki.

G: Spletna stran
- ažuriranje spletne strani.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
Nosilec: Občina Idrija
Partner: Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
Celotna vrednost projekta: 62.974,78 €
Sredstva LEADER: do 49.800,99 €
Projektni vodja: Karmen Makuc, tel. št.: 05/37-34-514, e-pošta: #EM#6b60706e616b286a69627f684c646a7d797b733d677c#EM#