Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moj korak (UŽU-MK)


Kaj je UŽU-MK?
Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Moj korak (UŽU-MK) je izobraževalni program za odrasle s posebnimi potrebami. Program izvajamo v okviru operacije Dvig ravni pismenosti.

Komu je program UŽU-MK namenjen?
Namenjen je odraslim s posebnimi potrebami, ki si želijo pridobiti temeljna znanja in spretnosti, ki bodo udeležencem omogočala lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost za sprejemanje odločitev za svoje življenje, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti.

Kaj nam program ponuja?
V okviru programa bodo udeleženci pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali in ocenili lastne možnosti in sposobnosti za izboljšanje kakovosti življenja.

Na kakšen način se program izvaja?
Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini pa je 9 udeležencev. Program traja 120 ur. Z izvajanjem bomo začeli januarja 2013 v sodelovanju z VDC Tolmin.  Program bomo  zaključili predvidoma v začetku junija 2013.

Kaj bomo počeli v letu 2012/2013?
Vsebine so prilagojene potrebam in željam udeležencev skupine:

- gospodinjstvo in čiščenje,
- izdelovanje nakita,
- nakupovanje,
- obisk vodnega parka,
- naročanje v restavraciji,
- varnost v prometu,
- institucije v kraju,
- uporaba javnega prevoza,
- delovanje v okolju,
- zdrava prehrana in gibanje,
- računalniška in digitalna pismenost,
- pravila vedenja v različnih formalnih situacijah,
- druge vsebine na predloge udeležencev.

Ali je program plačljiv?
Program je za udeležence brezplačen, ravno tako pa za stroške materialov, ekskurzije in drugih, za nemoteno izvajanje programa potrebnih elementov, poskrbimo izvajalci programa. Program je sofinanciran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.Informacije:

Nataša Klobučar Štrancar
tel. 05/38-41-514
#EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#Operacijo Dvig ravni pismenosti delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.