Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moje delovno mesto (UŽU-MDM)


Kaj je UŽU-MDM?

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Moje delovno mesto (UŽU-MDM) izvajamo v okviru operacije Dvig ravni pismenosti. UŽU-MDM je izobraževalni program za odrasle. Skozi program razvijamo temeljno usposobljenost za ohranjanje delovnega mesta in za bolj konkurenčno delovanje na trgu dela, izboljšujemo pa tudi posameznikovo samopodobo, tako da bolje opravlja svoje vloge v vsakdanjem zasebnem ter poklicnem življenju.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen zaposlenim, ki želijo izboljšati temeljno usposobljenost za delo, izpopolniti svoje znanje in temeljne spretnosti ter s tem doseči bolj konkurenčno delovanje na trgu dela.

Kaj nam program ponuja?

V okviru programa bodo udeleženci pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali lastne možnosti in sposobnosti za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja.

Na kakšen način se program izvaja?

Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini pa je 16 udeležencev. Program traja 300 ur. V šolskem letu 2012/2013 se bo program izvajal v sodelovanju s podjetjem ITW Metalflex. Z izvajanjem bomo pričeli oktobra 2012, zaključili pa junija 2013.

Kaj bomo počeli v šolskem letu 2012/2013?

Vsebinska področja so prilagojena potrebam in predznanju skupine:

- medosebne veščine oziroma socialne spretnosti,
- sporazumevanje v slovenskem in tujem (angleškem) jeziku,
- informacijsko-komunikacijska tehnologija (osnove računalništva, digitalni mediji),
- spoznavanje izdelkov,
- kakovost,
- upravljanje linij,
- ogled dobre prakse,
- strokovna ekskurzija.

Ali je program plačljiv?
Program je za udeležence brezplačen. Za stroške materialov, strokovne ekskurzije in drugih, za nemoteno izvajanje programa, potrebnih elementov, poskrbimo izvajalci programa. Program je sofinanciran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Informacije:

Nataša Klobučar Štrancar
tel. 05/38-41-514
#EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#

Brigita Bratina Peršin
tel. 05/38-41-500
#EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#
Operacijo Dvig ravni pismenosti delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.