Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU)


Kaj je UŽU-RŽU?
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU) je izobraževalni program za starejše odrasle, praviloma upokojence.
Program izvajamo v okviru operacije Dvig ravni pismenosti.

Komu je program UŽU-RŽU namenjen?
Namenjen je starejšim odraslim, ki si želijo pridobiti nova znanje in spretnosti za aktivno in uspešno preživljanje svojega časa in sodelovati pri delovanju lokalne skupnosti.

Kaj nam program ponuja?
V okviru programa bodo udeleženci pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali in ocenili lastne možnosti in sposobnosti za izboljšanje kakovosti življenja.

Na kakšen način se program izvaja?

Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini je 12–16 udeležencev. Program traja 120 ur. Z izvajanjem bomo začeli novembra 2012 in zaključili predvidoma maja 2013.

Kaj bomo počeli v letu 2012/13?


- znanja s področja informacijsko komunikacijske tehnologije (računalništvo, uporaba digitalne fotografije, itd.),
- osnove tujega jezika s poudarkom na komunikaciji,
- medosebni in medgeneracijski odnosi, dejavno sožitje z drugimi generacijami (sodelovanje z vrtcem in šolo), veščine uspešne komunikacije in reševanje konfliktov,
- zdravje (zdrav način življenja, zdrava prehrana in gibanje, zdravstvene pravice, demenca, merjenje pritiska in holesterola itd.),
- varna udeležba starejših v prometu in novosti pri prometnih predpisih,
- spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti (izleti po bližnji in daljni okolici),
- razvijanje ročnih spretnosti (ustvarjanje z glino, izdelki iz medu in čebeljega voska, izdelava nakita, risanje na svilo, aranžiranje cvetja, izdelava naravnih čistil in mil …),
- ohranjanje ljudskega izročila (filcanje, pisanje pirhov z voskom in pisalko),
- obiski gledališke, glasbene ali likovne razstave.

Ali je program plačljiv?

Program je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Informacije:

Brigita Bratina Peršin
tel. 05/38-41-500
#EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#

Jana Skočir
tel. 05/38-41-509
#EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM#

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.