Več znanja na podeželju - Izobraževalni program na območju LAS II. del/2009


Projekt je nadaljevanje projekta iz LIN '08. Osnovni cilj je usposobiti podeželsko prebivalstvo, da s pridobljenim znanjem izkoristijo prednosti, ki jih podeželje ponuja. S partnerskim sodelovanjem načrtujemo izvajanje izobraževalnih programov za podeželje, skupno programiranje, ugotavljanje konkretnih izobraževalnih potreb udeležencev. LAS za razvoj je izdal katalog izobraževanj sezona zima – pomlad 2010. Predavanja in delavnice v letu 2008 so bila dobro obiskane, zato si želimo da bi tudi v tem koledarskem obdobju bilo čim več zainteresiranih udeležencev ter bili zadovoljni s pridobljenim znanjem.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija letos že drugo leto v imenu LAS za razvoj vodi projekt »Več znanja na podeželju – Izobraževalni program na območju LAS za razvoj«, ki ga poleg Občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin in Mestne občine Nova Gorica financira tudi Evropski sklad za razvoj podeželja v okviru pobude LEADER. Za uresničitev projekta smo tudi letos združili moči Posoški razvojni center, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, Turistično informacijski center iz Kanala ob Soči, Lokalna razvojna fundacija Banjške in Trnovske planote ter Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija.
Sredi decembra so vsa gospodinjstva iz omenjenih občin na dom prejela brezplačen katalog izobraževanj za sezono zima-pomlad 2010. Nekatera predavanja so bila očitno zelo iskana, saj so že polno zasedena. Zato vas vabimo, da nas, če se želite udeležiti naših predavanj in delavnic, čimprej pokličete in si zagotovite svoje mesto. Naj poudarimo, da so vsa predavanja in delavnice za udeležence brezplačna.

Seznam predavanj najdete tukaj.


Osnovni podatki


Ime projekta: Več znanja na podeželju - Izobraževalni program na območju LAS II. del/2009
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Posoški razvojni center, ICRA d.o.o. Idrija, Fundacija BiT Planota, KGZS – Zavod Gorica, TIC Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 32.000,00 €
Sredstva LEADER: 16.585,80 €
Obdobje izvajanja projekta: septembra 2009 – maj 2010
Projektni vodja: Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija tel: 05/73-43-911, e-pošta: #EM#6d6076666e6428656173606a674d676c62703c607d#EM#


Učinki projekta:


Projekt je potekal v dveh fazah in sicer:

V prvi fazi so bila:
- Izvedena prva lokalna predavanja za občino Tolmin, občino Bovec,
- Izdana publikacija Slovenska razstava sadja 2009, zbornik strokovnih prispevkov na slovenski razstavi sadja v Tolminu v oktobru 2009,
- Oblikovan in natisnjen Katalog izobraževanj, sezona zima-pomlad 2010,
- Distribuiran katalog prek pošte vsem gospodinjstvom na območju LAS za razvoj,
- Izvedene načrtovane promocijske aktivnosti (objava prispevka v Umnemu kmetovalcu, prispevek na Radiu Odmev, objava na spletni strani www.icra.si).

V drugi fazi pa:
Aktivnost 1: Koordinacija in spremljanje projekta ICRA d.o.o. Idrija

Aktivnost 2: Izvedba izobraževalnega programa zima-pomlad 2010

Aktivnost 3: Izvedba načrtovanih promocijskih aktivnosti:
Radio Cerkno – objava oglasov o aktualnih izobraževanjih
Gaya – objava v EPIcentru št. 2-3/2010 seznam predavanj
Gaya – objava v EPIcentru št. 1/2010 seznam predavanj
Radio Kobarid – oglaševanje predavanj v Zgornjem Posočju
Objava vabil na spletnih straneh www.icra.si in www.prc.si

Aktivnosti 4: Evalvacija izvedenih izobraževanj:
V okviru projekta (I. in II. faza) je bilo izvedenih 36 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 552 slušateljev, ki so na koncu izobraževanja lahko izpolnili evalvacijske vprašalnike. Na tej osnovi je bila narejena analiza za posamezno izobraževanje, prav tako skupna za vsa izobraževanja. V II. fazi se je tako na 34 izobraževanjih udeležilo 537 slušateljev.

Partnerji v projektu:
1. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija – koordinacija in vodenje projekta, avtorske pogodbe in študentsko delo ter izvedba predavanj;
2. Posoški razvojni center – načrtovanje, priprava programa, pomoč pri pripravi promocijske zloženke in izvedba delavnic;
3. Fundacija BIT Planota – načrtovanje, priprava in izvedba delavnic, vendar ne uveljavlja nobenih stroškov dela;
4. KGZS – Zavod Gorica – strokovno delo na projektu in sodelovanje pri izvajanju predavanj;
5. TIC Kanal ob Soči – načrtovanje, priprava in izvedba delavnic;
6. Občina Idrija – sofinanciranje projekta;
7. Občina Cerkno – sofinanciranje projekta;
8. Občina Tolmin – sofinanciranje projekta;
9. Občina Bovec – sofinanciranje projekta;
10. Občina Kobarid – sofinanciranje projekta;
11. Občina Kanal ob Soči – sofinanciranje projekta;
12. Mestna občina Nova Gorica – sofinanciranje projekta.