Večnamenski objekt za KS in ŠKTD Levpa


Območje krajevne skupnosti Levpa je demografsko zelo ogroženo, zato so se krajani odločili za ureditev večnamenskega objekta, v katerem bodo prostori za različne namene. Z ureditvijo objekta bi mladim in starejšim zagotovili možnosti za druženje, športne aktivnosti in predavanja, kjer bi prebivalci podeželja lahko kakovostno preživljali svoj prosti čas.

Osnovni cilj projekta je urediti prostore znotraj večnamenskega objekta, ki bodo predstavljali stičišče podeželskega prebivalstva.

Aktivnosti projekta


Glavne aktivnosti projekta vključujejo gradbeno obrtniška dela za ureditev skupnih prostorov v večnamenskem objektu. V prvi fazi se bo uredilo talne estrihove, položilo talne obloge, uredilo sanitarije (ženski in moški WC ter garderobe) ter ureditev sistema ogrevanja (kotlovnica, radiatorji). V drugi fazi pa se bo uredila razsvetljava v objektu.

Osnovni podatki o projektu


Ime projekta: Večnamenski objekt za KS in ŠKTD Levpa
Nosilec: ŠKTD Levpa
Partnerji: Krajevna skupnost Levpa, Občina Kanal ob Soči
Celotna vrednost projekta: 59.041,16 €
Sredstva LEADER: 25.267,15 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–januar 2010
Projektni vodja: Miran Jug, gsm: 041-536-957, #EM#6d6870626a4562757d7a7e7d6320626a6661733d677c#EM#

Učinki projekta:


Projekt je potekal v dveh fazah in sicer:

V prvi fazi vključuje gradbeno obrtniška dela za ureditev skupnih prostorov v večnamenskem objektu:
- ureditev talnih estrihov,
- položitev talnih oblog,
- ureditev sanitarij (ženski in moški WC, moška in ženska garderoba),
- ureditev sistema ogrevanja (kotlovnica, radiatorji).

Prispevek v naravi:
Opravljanje lastnega dela se je izvajalo za čiščene objekta, urejanje okolice, pleskanje prostorov, pomoč pri vodenju gradnje objekta, zidanje zidov, polaganje keramike, delo s kopačem, rezanje železja za ograjo, varjenje in montaža ograje.
V drugi fazi projekta se je zaključila ureditev razsvetljave v kletnih prostorih in dvorani večnamenskega objekta Levpa.

Partnerji v projektu:
Občina Kanal ob Soči – sofinanciranje projekta.
Krajevna skupnost Levpa – prispevek v naravi.