Vse na enem mestu (VEM)


Projekt Vse na enem mestu (One-stop-shop) je eden izmed ukrepov, s katerimi želi Slovenija znižati stroške in skrajšati čas za ustanovitev podjetja, odpraviti ovire, ki omejujejo rast obstoječih podjetij, in omogočiti ugodnejše pogoje za nove zaposlitve, skratka oblikovati dinamično podporno okolje za mala in srednje velika podjetja.

Leta 2006 je Ministrstvo RS za gospodarstvo prek Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in s finančno pomočjo Evropske unije v okviru Nacionalnega programa Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija, po sistemu Vse na enem mestu (VEM) vzpostavilo mrežo e-VEM točk za podjetnike na lokalni ravni, povezane s centralnim informacijskim sistemom. Med njimi je tudi vstopna e-VEM točka na Ulici padlih borcev 1b v Tolminu, ki jo izvaja Posoški razvojni center.