Zeliščna pot skozi prostor in čas


Aktivnosti projekta


I. FAZA: Zeliščna krožna pot skozi prostor in čas z labirintom


A. Vodenje in koordinacija projekta

B. Promocija in obveščanje javnosti
- izdelava brošure, ki bo zajemala zemljevid »pot zelišč« v preteklosti s prikazom tržnih poti zelišč – od nabiralca, preko zbirnih centrov do farmacevtskih prevzemnih družb in zemljevid krožne zeliščne poti (500 kom),
- objava v različnih medijih: radiu, televiziji, časopis Goriška, na spletnih straneh TŠC, MONG, BIT Planota, ZCH, Facebook strani (skupaj 8 prispevkov in obvestil),
- tiskovna konferenca.

C. Ureditev trase zeliščne krožne poti
- vzpostaviti Zeliščno krožno pot skozi vas Dragovica,
- izdelava ter postavitev usmerjevalnih tabel,
- postavitev tabel z označitvijo rastišč rastlin in znamenitosti ob zeliščni poti,
- očistili in uredili rastišče najstarejše trte na Goriškem in jo ustrezno označili,
- označili muzej in uredili urnik ogledov zbirke orodja in orožja,
- označili bomo arhitekturne posebnosti vasi,
- postavili bomo table, kjer si bo mogoče ogledati živali v naravi (krave na paši, ovce, osla, kokoši…),
- naročanje in izdelava tabel pri ponudniku.

D. Izdelava herbarija samoraslih aromatičnih in zdravilnih rastlin TB planote
- materialni stroški herbarija,
- naročanje in nabava stiskalnice za sušenje,
- izdelava herbarija (nabiranje, stiskanje, sušenje in vstavljanje rastlin, ustrezna označitev rastlin z botanično klasifikacijo).

II. FAZA: Izdelava herbarija samoraslih aromatičnih in zdravilnih rastlin TB planote in postavitev stalne razstave ter priprava in izvedba delavnic


A. Vodenje in koordinacija projekta

B. Promocija in obveščanje javnosti
- izdelava brošure, ki bo zajemala zemljevid »pot zelišč« v preteklosti s prikazom tržnih poti zelišč – od nabiralca, preko zbirnih centrov do farmacevtskih prevzemnih družb in zemljevid krožne zeliščne poti (500 kom),
- objava v različnih medijih: radiu, televiziji, časopis Goriška, na spletnih straneh TŠC, MONG, BIT Planota, ZCH, Facebook strani (skupaj 8 prispevkov in obvestil),
- tiskovna konferenca,
- izdelava zgibanke oz. učne liste za otroke na igriv način (20 kom),
- predstavitev rezultatov projekta Turističnim agencijam,
- pripravili okrogle mize na tematiko zelišč.

C. Priprava in postavitev stalne razstave v ZCH
- priprava botaničnih in agronomskih opisov ter opisov uporabe omenjenih rastlin v vsakdanjem življenju,
- izdelava razstavnih panojev pri najustreznejšem ponudniku za oblikovanje in izdelavo razstavnih panojev,
- naročilo in nabava snemalne opreme, naročilo in nabava fotoaparata, razvijanje in izdelava fotografij za potrebe razstave,
- vzpostavitev baze podatkov pričevanj domačinov,
- zbiranje razstavnih eksponatov (pripomočki za sušenje in predelavo nekoč in danes), nabor tipičnih čajnih mešanic (recepti).

D. Priprava in izvedba delavnic
- priprava in izvedba delavnice »Čaj zame« za vrtce,
- priprava in izvedba delavnic »Zeliščni kruh« za šole (dijake in učence),
- izvedba delavnice »Kuham z zelišči« za ženske iz podeželja, brezposelne osebe, starejše nad 50 let,
- priprava in izvedba umetniške – ustvarjalna delavnica »Ustvarjam z zelišči«.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Zeliščna pot skozi prostor in čas
Nosilec: Ustanova fundacija BIT planota
Partner: Turistično društvo Bate Ravne, Občina Kanal ob Soči, Mestna Občina Nova Gorica Celotna vrednost projekta: 22.093,00 €
Sredstva LEADER: do 16.483,20 €
Projektni vodja: Darijan Krpan, tel. št.: 05/30-74-040, e-pošta: #EM#696f646c44756a6666667e6a227e67#EM#