Življenje ob meji


Aktivnosti projekta


A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- obveščanje javnosti s plakati, obvestili na spletnih straneh Občine Kanal ob Soči, z vabili in prispevki v lokalnih/regionalnih radijskih postajah Primorski Val in Radio Robin ter v napovedniku na Turističnem informativnem centru Kanal.

C: Urejanje prostora
- nakup zatemnitvene zavese 36 m in vodil 6 m,
- izravnava sten, beljenje in čiščenje prostorov (dvorana in pomožni prostor),
- odstranitev 5 starih oken.

D: Medgeneracijsko druženje krajanov
- izvedba medgeneracijskega srečanja domačinov,
- izvedba gledališke predstave starejših za otroke in pripovedovanje zgodb.

E: Izmenjava znanj in izkušenj
- obisk društev iz Benečije, predstavitev njihove tradicije in skupno druženje,
- gostovanje gledališke skupine in drugih društev iz Benečije na Srednjem,
- gostovanje in izmenjava izkušenj v Trenti,
- oblikovanje in izdelava gledaliških pripomočkov in kulis.

F: Delavnice za ohranjanje dediščine in lokalnih običajev (4 delavnice)
- izvedba delavnice »Izdelava tradicionalnih rož iz papirja«,
- izvedba delavnice »Od volne do izdelka«,
- izvedba delavnice »Priprava kave iz kumine«,
- izvedba delavnice »Filmska delavnica«.

G: Nujna vzdrževalna dela
- zamenjava 5 oken v domu Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Življenje ob meji
Nosilec: Turistično rekreacijsko društvo Globočak
Partner: KS Kambreško, Občina Kanal ob Soči, Športno kulturno turistično društvo Levpa Celotna vrednost projekta: 9.479,20 €
Sredstva LEADER: do 7.009,08 €
Projektni vodja: Natalija Melink, tel. št.: 031-511-896, e-pošta: #EM#6e607662686c6c6626646f676563654f777c737a783b757875#EM#