Podpora prireditvam NVO na območju LAS

Projekt Podpora prireditvam nevladnih organizacij (NVO) na območju LAS želi usposobiti društva in druge NVO za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.

Partnerji:

 • Posoški razvojni center »LAS za razvoj« (vodilni partner)
 • Ustanova Fundacija BiT Planota
 • Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Občina Kanal ob Soči
 • Občina Tolmin
 • Občina Kobarid
 • Občina Cerkno
 • Občina Bovec
 • Občina Idrija
 • Turistično društvo Ravne – Bate
 • Turistično društvo Kal nad Kanalom
 • Kulturno društvo Stol Breginj
 • Turistično društvo Čezsoča
 • Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi
 • C.M.A.K. 
 • Društvo baška dediščina

Cilji projekta:

Splošen cilj projekta je usposobiti nevladne organizacije za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti:

 • Koordinacija in vodenje projekta
 • Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev
 • Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju
 • Izvajanje prireditev NVO: Festival zelišč, Angelska nedelja, Legenda fest, Kmečke igre, Promocija žlikrofov, Poletje v Cerknem, Odmevi dediščine
 • Ogled dobrih praks povezovanja NVO pri organizaciji prireditev
 • Evalvacija rezultatov projekta in izbor najbolj inovativne prireditve
 • Promocija in obveščanje javnosti

Ključni rezultati:

Izvedenih sedem prireditev za krepitev lokalne identitete in dediščine ter aktivno vključevanje obiskovalcev v program, usposobljenih sedem NVO za načrtovanje in izvedbo prireditev, ki bodo v programu vsebovale dejavnosti za aktivno vključevanje obiskovalcev, v izvedbo prireditev skupno vključenih 21 NVO iz lokalnega območja in 14 NVO iz drugih občin, izvedena skupna promocija izbranih prireditev na območju izvajanja projekta.

Trajanje:

16 mesecev; 1. 1. 2012 - 30. 4. 2013

Vrednost:

Skupna vrednost projekta je 110.590,04 €

Projekt »Podpora prireditvam NVO na območju LAS« je sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, in okolje.

Podrobnejša predstavitev projekta

Aktivnosti projekta
I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta
B: Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev

 • izvedba delavnice za pripravo načrta za vključevanje obiskovalcev v program prireditve,
 • izvedba delavnice za pripravo načrta promocije prireditev,
 • izvedba delavnice zakonski vidiki organizacije prireditev.

C: Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju

 • izvedba najmanj 800 svetovanj.

D: Izvajanje in organiziranje prireditev NVO:

 • Mestna občina Nova Gorica: Festival zelišč, Turistično društvo Ravne – Bate,
 • Občina Kanal: Angelska nedelja, Turistično društvo Kal nad Kanalom,
 • Občina Kobarid: Legenda fest, Kulturno društvo Stol Breginj,
 • Občina Bovec: Kmečke igre, Turistično društvo Čezsoča,
 • Občina Idrija: Promocija Žlikrofov, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi,
 • Občina Cerkno: Poletje v Cerknem, C.M.A.K,
 • Občina Tolmin: Odmevi dediščine, Društvo Baška dediščina.

E: Promocija in obveščanje javnosti:

 • priprava izvedbenega načrta skupne promocije,
 • predstavitev na spletnih straneh partnerjev,
 • priprava prispevkov za v tiskane medije,
 • priprava prispevka za lokalni radio in TV.


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev

 • izvedba delavnice za pripravo poročil o izvedbi projekta oz. prireditve.


C:Ogled dobrih praks povezovanja NVO pri organizaciji prireditev

 • enodnevna ekskurzija v Cercivento (Furlanija - Julijska krajina – Italija), ki bo neposredno povezana s pristopom LEADER. Namen ekskurzije bo ogled sodelovanja nevladnih organizacij pri izvajanju pristopa LEADER in organiziranosti pri izvajanju krajevnih prireditev.


D: Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju

 • izvedba najmanj 800 svetovanj.

E: Evalvacija rezultatov projekta

 • opravljeno 152 ur za spremljanje aktivnosti projekta, izboljšanje izvedbe le-teh,
 • izbor najbolj inovativne prireditve.

F: Promocija in obveščanje javnosti

 • predstavitev na spletnih straneh partnerjev,
 • priprava prispevkov za v tiskane medije,
 • priprava prispevkov za lokalni radio in TV,
 • predstavitev rezultatov projekta na drugih dogodkih,
 • izvedba dogodka za predstavitev zaključnih rezultatov projekta,
 • izvedba dogodka za predstavitev rezultatov ocenjevanja prireditev,
 • oblikovanje + tisk kataloga (400 kos).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Podpora prireditvam NVO na območju LAS
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija, Ustanova Fundacija BiT planota, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica Turistično društvo Ravne – Bate, Turistično društvo Kal nad Kanalom, Kulturno društvo Stol Breginj, Turistično društvo Čezsoča, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, C.M.A.K., Društvo Baška dediščina
Celotna vrednost projekta: 110.590,04 €
Sredstva LEADER: do 84.925,80 €
Projektni vodja: Darijan Krpan, tel. št.: 05/30-74-040, e-pošta: info@planota.si