O projektu

Posoški razvojni center je bil uspešen na Javnem razpisu za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009, ki ga je objavilo Ministrstva za okoje in prostor. S projektom smo želeli širši javnosti čim bolj približati vsebine za boljše razumevanje rabe obnovljivih virov energije (sončne) in jih hkrati motivirati za bolj učinkovito rabo energije. Z aktivnostmi smo sledili viziji vseživljenjskega učenja, zato so bile posamezne ozaveščalne in hkrati izobraževalne vsebine namenjene tako šolarjem, dijakom kot odraslim.

Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije

Na strokovnem posvetu Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije – socialni, ekološki in energetski vidiki smo govorili o naslednjih temah:

Evropske sončne dneve v Tolminu je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Program prireditev, ki smo jih pripravili:

Tolmin

Datum

Prireditev

Informacije

15. 5. 2009

Energetska prihodnost

Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih je obsegalo sledeče teme:

 • zgodovina in razvoj,
 • tehnologije,
 • vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov,
 • zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne,
 • dobri in slabi primeri praks. Del predavanja bo namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček
05/ 38 41 508
peter.domevscek@prc.si

16. 5. 2009

Sodobne tehnologije in smernice izrabe sončne energije

Na strokovnem posvetu so strokovnjaki spregovorili o socialnih, ekoloških in energetskih vidikih vpeljevanja alternativnih virov energije v naše okolje. Poudarek je bil na nizkoenergijski in pasivni gradnji ter obnovi.

Dodatne informacije in nasvete so udeleženci lahko dobili tudi v informativno-svetovalnih kotičkih.

Patricija Rejec
05/ 38 41 506
patricija.rejec@prc.si

16. 5. 2009

Solarne urice z dr. Klimo

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z:

 • osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji,
 • neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo,
 • fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec
05/ 38 41 506
patricija.rejec@prc.si

16. 5. 2009

Solarna dirka

Na solarni dirki so se ekipe iz osnovnih šol Bovec, Kobarid in Tolmin (ki so pod strokovnim vodstvom in s pomočjo svojih mentorjev izdelale solarne avtomobilčke), soočile med seboj.

Peter Domevšček
05/ 38 41 508
peter.domevscek@prc.si

Kobarid

Datum

Prireditev

Informacije

18. 5. 2009

Solarne urice z dr. Klimo

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z:

 • osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji,
 • neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo,
 • fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec
05/ 38 41 506
patricija.rejec@prc.si

18. 5. 2009

Energetska prihodnosti

Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih je obsegalo sledeče teme:

 • zgodovina in razvoj,
 • tehnologije,
 • vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov,
 • zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne,
 • dobri in slabi primeri praks.

Del predavanja je bil namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček
05/ 38 41 508
peter.domevscek@prc.si

Bovec

Datum

Prireditev

Informacije

19. 5. 2009

Solarne urice z dr. Klimo

Z dr. Klimo se lahko na zabaven ter poučen način seznanite z:

 • osnovnimi dejstvi o vlogi sončnega sevanja pri energetskih procesih na Zemlji,
 • neposredno pretvorbo elektro-magnetnega sevanja Sonca v električno energijo,
 • fotonapetostno elektrarno in njenimi sestavnimi deli.

Patricija Rejec
05/ 38 41 506
patricija.rejec@prc.si

19. 5. 2009

Energetska prihodnost

Predavanje o sončnih fotonapetostnih sistemih je obsegalo sledeče teme:

 • zgodovina in razvoj,
 • tehnologije,
 • vrste in uporaba sončnih fotonapetostnih sistemov,
 • zakonodaja in postopki izgradnje sončne elektrarne,
 • dobri in slabi primeri praks.

Del predavanja bo namenjen tudi veterni energiji.

Peter Domevšček
05/ 38 41 508
peter.domevscek@prc.si

V okviru projekta smo izdali tudi prilogo, ki je izšla v EPIcentru (letnik X, št. 3-4). Spodaj je na voljo v .pdf obliki.

Več informacij:
Patricija Rejec, tel. št.: 05/ 38 41 506
Sonce - moj vir energije