Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti (4)

Program 4 združuje dve prednostni nalogi, ki se na prvi pogled zdita različni, vendar sta po drugi strani tesno povezani, v teh krajih mogoče celo soodvisni. Prva se po vsebini navezuje na društveno in socialno življenje na vasi, druga pa na varovanje narave in revitalizacijo kulturne dediščine.