Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti

V prilogi EPIcentra je predstavljen program LEADER in zgodovina Lokalne akcijske skupine \"LAS za razvoj\".

Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti