Ferplej je interaktivni priročnik, v katerem so zbrane aktivnosti, ki povezujejo šport, naravo in okoljevarstvo. Te aktivnosti smo na Posoškem razvojnem centru izpeljali v okviru projekta V krogotoku. V priročniku navajamo tudi povezave na e-vsebine, gradiva, publikacije itd, ki so nas navdihovale pri delu. Mogoče bo katera izmed vsebin zapeljala tudi vas.