Gre za nadaljevanje obravnave tematike trajnostne gradnje (Gradimo za jutri), ki se je v prvem delu posvečala materialom in ponudnikom, tokrat pa v fokus postavlja prepoznavanje stavbne dediščine Zgornjega Posočja in njeno obnovo. Namenjena je ozaveščanju splošne javnosti in lastnikov stavb, investitorjev in projektantov, ki se soočajo z izzivom prenove lokalno značilne arhitekture.

Osrednje poglavje opisuje oblikovne in prostorske elemente štirih stavbnih tipov, ki so značilni za obravnavano območje: kobariško-tolminski, bovški, škofjeloško-cerkljanski in slovensko-beneški. 

S konkretnimi primeri naniza značilnosti prostorskih principov, stavbarstva, tlorisne zasnove in oblikovanja stavb ter ponudi izbor kakovostnih prenov, primere sodobne arhitekture in smernice za prenovo in novogradnjo objektov.

V nadaljevanju sledita prispevka o vlogi stavbne dediščine v prepoznavnosti alpskih krajin ter kakovosti bivanja v stavbah, zadnji del pa predstavljajo smernice za energetsko učinkovito obnovo zidov in oken, kot pomembnejših elementov starejših stavb, ki so vredni ohranjanja.

VSEBINA PRIROČNIKA:

 1. Arhitektura Zgornjega Posočja - stavbna tipologija
  • Prostorski principi
  • Značilnosti stavbarstva
  • Tlorisna zasnova
  • Gradbene konstrukcije
  • Streha in kritina
  • Energetska zasnova
  • Območja stavbnih tipov
  • Proporcijska zasnova
  • Primeri kakovostnih prenov
  • Primeri sodobne arhitekture
  • Smernice za prenovo in novogradnjo
 2. Vloga stavbne dediščine v prepoznavnosti alpskih krajin
 3. Kako stavbe vplivajo na kakovost našega bivanja v njih
 4. Tehnični vidiki sanacije ključnih elementov stavbe
  • Pred obnovo
  • Zidovi 

Priročnik, ki ga je pripravil Posoški razvojni center v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park, je izšel v okviru projekta Atlas. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, in sicer prek programa Območje Alp.