S knjižico receptov želimo približati meso drobnice širšemu krogu uporabnikov. Reja drobnice je v Sloveniji panoga v razvoju. Število rejcev drobnice narašča, kar je z vidika uporabnika dobro, saj velja meso drobnice za zelo kakovostno.