Povod za študijski krožek Hišna imena je bil pozaba hišnih imen in s tem izguba izročila. Mlajše generacije v vsakdanjih pogovorih ne uporabljajo več hišnih imen in jih niti ne poznajo. Na osnovi pogovorov s starejšimi prebivalci so udeleženci zapisali »védenje o izvoru hišnih imen ali druge zgodbe, povezane z določeno hišo ali njenimi prebivalci.« Pogovore so snemali, kar jim je omogočalo lažje in verodostojnejše zapisovanje, posnetki pa bodo na voljo tudi za morebitne kasnejše raziskave lokalnega dialekta. Pri zapisovanju hišnih imen jim je na pomoč priskočila slavistka.

Zbrani podatki so prerasli prvotni namen ŠK, ki je zajemal zgolj zapis hišnih imen. Predstavljeni so v publikaciji, v kateri poleg zgodovine vasi in hišnih imen lahko preberemo, kaj vse je bilo nekoč na vasi. Opisani so vaški običaji in okoljske zanimivosti, vaške zbadljivke ter legende. Obogatena je s fotografijami starih hiš in zemljevidov.

Ladra