Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije

V okviru projekta Alpstar je bila izdelana nizkoogljična strategija za pilotno regijo, ki je zajemala vse tri posoške občine, cerkljansko in idrijsko. Dokument je zadnji in hkrati najbolj strateški rezultat projekta, ki bo v prihodnjih letih služil za bolj usklajeno in učinkovito kandidiranje na evropskih razpisih. Tiskano verzijo strategije najdete na Posoškem razvojnem centru.

Več o projektu Alpstar lahko preberete tukaj.