Na študijskem krožku Moj svet ustvarjanja oseb iz pripovedk, ki ga je izvajal Posoški razvojni center, sofinanciralo pa Ministrstvo RS za šolstvo in šport, so člani Društva slikarjev amaterjev Posočja oživili osebe in motive, ki so jih odkrivali s spoznavanjem naravne, kulturne in etnološke dediščine. Plod njihove domošljije so štiri razglednice, ki jih bodo tako turisti kot domačini lahko poslali svojim sorodnikom in prijateljem ter z njimi razkrivali našo bogato dediščino.

Nove razglednice Nove razglednice Nove razglednice Nove razglednice