Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest

30.10.2007

Instrument Spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednjih podjetij ter razvoja turističnih zmogljivosti je razdeljen na tri sklope:
- sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja,
- sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja,
- sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma.

Kdo so upravičeni do nepovratnih sredstev in kateri so upravičeni stroški, lahko preberete v zloženki.

Datoteke:
Ukrep II zgibanka.pdf (328.20 kB)