Knjiga Pasivna hiša Posočja je nastala ob zaključku triletnega projekta Enerbuild, v okviru katerega je bil razpisan javni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za pasivne hiše širšega območja Posočja. Prispelo je 24 rešitev za vse tri stavbne tipe: bovško, kobariško-tolminsko in škofjeloško-cerkljansko hišo. Nagrajene rešitve, ki jih najdemo v knjigi, predstavljajo dobro izhodišče za investitorje, pomoč za projektante, stroki pa so nakazale pot, ki ji bo arhitektura v prihodnje mogoče sledila.