Zloženka je nastala v sklopu promocijskih aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Posočje (PIPO).
Vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Posočje je eden izmed ciljev Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002-2006 (Soča 2006) na področju pospeševanja in razvoja podjetij.