Pravica do črpanja evropskih sredstev

Da bi zmanjšali razlike v evropskih regijah, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju, in da bi ustvarili okolje za enakomeren ter uravnotežen razvoj vseh držav in regij, je Evropska unija (EU) razvila finančni instrument regionalne politike - strukturne sklade.