Priročnik SKUPNOSTNO UČENJE V ČEZMEJNEM PROSTORU

Priročnik je nastal kot učni pripomoček mentorjem študijskih krožkov. Prav tako pa je namenjen tudi lokalnim skupnostim, da bi te bolje razumele model učenja v majhni skupini ter način njegove navezave na razvoj lokalne skupnosti in čezmejnega območja.

Priročnik je dosegljiv v slovenskem in italijanskem jeziku.