Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013)

Razvojni program Soča 2013 zajema območje Posočja, kjer ležijo občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Pomeni nadaljevanje in nadgradnjo državne pomoči iz preteklih let.

Finančna sredstva za izvedbo programa:

  • 1.886.164 EUR za leto 2007 in 1.877.817 EUR za leto 2008,
  • 1.252.000 EUR letno za leta 2009, 2010 in 2011 ter
  • 834.000 EUR letno za leti 2012 in 2013.

Sredstva razvojnih spodbud se bodo lahko uporabila za:

  • vzpostavljanje razvojne infrastrukture,
  • pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest ter
  • usposabljanje in razvoj kadrov.