V publikaciji Sonce - moj vir energije, ki je izšla kot priloga glasila EPIcenter, si lahko preberete o možnostih izrabe sončne energije, našli pa boste tudi nasvete, kako pridobiti sredstva za rabo obnovljivih virov energije.

Priloga Sonce - moj vir energije je nastala v okviru istoimenskega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.