3. javni poziv LAS Dolina Soče


3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je bil v petek, 15. junija 2018, objavljen 3. javni poziv za izbor operacij, s katerimi se zasledujejo cilji Evropskega sklada za regionalni razvoj in strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče.

Podprti bodo projekti, katerih aktivnosti se bodo izvajale v Bovcu, Breginju, Desklah, Mostu na Soči, Podbrdu ali Tolminu.

Več o pozivu, ki bo odprt do 28. septembra, najdete tukaj.


Informativna delavnica

Na telefonskih številkah 05/38-41-517 (Sandra Kemperle) in 05/38-41-507 (Greta Černilogar) zbiramo tudi prijave zainteresiranih za informativno delavnico, kjer bo poziv tudi podrobneje razložen. Točen datum in ura bosta usklajena naknadno s prijavljenimi kandidati.