3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 3. JP UIZ (131. JP)


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 15. 6. 2012 objavil 3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.


Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.357.940,34 EUR.


Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo po petih dneh od objave javnega povabila do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Več o javnem povabilu najdete na strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.